Mark Steinbeck › Türkiye LGBTİ Birliği

Posts From Mark Steinbeck

Birlik ve Beraberlik

Türkiye gibi yobaz kesime sahip bir ülkede, hala kendini açamamış,kimliğini ifade edebilmekte zorlanan, çeşitli nedenlerden dolayı kimseye açılamayan genç eşcinseller mevcut. Toplumsal yönden kendi kimliğini saklama ihtiyacı duyan eşcinseller için psikolojik sorunların başlaması elbetteki kaçınılmaz. Sonu hazin olan yaşam için, çizilmiş hikayenin başlangıcını yazıyor toplumlar, bu şekilde önyargı aşılayarak kaçınılmaz bir hayatı yaşamak zorunda bırakılan genç bireyler kendi özgür düşüncelerini ifade edememeleri sonucu, stresli durumlar ve davranış bozukluğu gösterebiliyorlar. Batılı

Kapitalizmin Etkisinde Gelişen Teknoloji

Üretime dayalı bir toplum olan türkiye, kapitalizmin yeni evrimini küresel ölçekte yaşıyor. Tüketimi hedef  alan yaşam tarzı, kişisel olarak tercih edilmekten çok kapitalizm tarafından dayatılıyor. Gelişen teknoloji ile birlikte oluşturulan orta sınıf toplum kültürü, temelde farklılık, bireysellik, haz ve tüketim odaklı  olduğu için ”Bireysel farklılık” vaat eden ürünler çekici hale getiriliyor. Dayanışma ve yardımlaşmanın yerini artık bireysel başarı ve kişisel hırs duygusu alıyor. Yüksek tüketim beklentileri ve rakamları da, başarılı