Kaos GL Nedir?
KAOS GL, Eylül 1994’ten bu yana çıkan, Türkiye’nin ilk lezbiyen ve gey “LGBTİ+” dergisi olup, aynı zamanda bu dergiyi çıkaran eşcinsel “LGBTİ+”derneğinin de adıdır.

Aşağıdaki bilgiler 2001’de “günümüzde dernek olan” Kaos GL’nin web sitesinde yer alan broşürden alınmıştır..

Neden Böyle Bir Dergi?

Her türden onlarca, yüzlerce dergi vardı ama tek bir lezbiyen ve gay dergisi bulunmuyordu.

Her türlü mevcut yayında, eşcinsellerle ilgili ilgisiz pek çok şey yazılıp çiziliyordu. Bununla birlikte tamamen eşcinseller için ve eşcinseller tarafından çıkarılan bir derginin olmaması her şeyden önce eşcinseller için bir eksiklikti. Bu eksikliğin, rant peşinde koşanlarca ya da medya tekellerince giderilmesini beklemek anlamsızdı. İki gay ile bir lezbiyen daha fazla beklemedi ve ilk sayıyı, 20 Eylül 1994’te çıkardılar.

Bu broşür, KAOS GL Dergisi ve KAOS Grubu ile ilgili sorulara cevap niteliğinde olup, tanıtım amacıyla hazırlanmıştır. Yanlış ya da eksik bilgilenmeye karşı akla gelebilecek tüm sorulara cevap verilmiştir.

Türkiye’de yaşayan bütün eşcinsellere hiçbir zaman ulaşılamayacaksa da, amacımız duymadım/görmedim diyenlerin sayısını en aza indirmektir.

Bazı eşcinseller sadece okur olarak kalmak isteyebilirler. Bununla birlikte bazıları da sadece okur olarak kalmayarak aynı zamanda yazmak, çizmek, her alanda katkılarını sunmak ve paylaşmak isteyebilirler. Bizler de bunu istiyoruz ve iletişim kurmanızı bekliyoruz.

Başka broşür projelerimiz de bulunuyor: Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, Hukuk ve Eşcinseller, Dinler ve Eşcinseller, Eşcinsellere Yönelik Şiddete Karşı Ne Yapmalı?.. gibi. Önerilerinizi ve katkılarınızı bekliyoruz.

Neden Böyle Bir Dergi?

Her türden onlarca, yüzlerce dergi vardı ama tek bir lezbiyen ve gay dergisi bulunmuyordu.

Her türlü mevcut yayında, eşcinsellerle ilgili ilgisiz pek çok şey yazılıp çiziliyordu. Bununla birlikte tamamen eşcinseller için ve eşcinseller tarafından çıkarılan bir derginin olmaması her şeyden önce biz eşcinseller için bir eksiklikti. Bu eksikliğin, rant peşinde koşanlarca ya da medya tekellerince giderilmesini beklemek anlamsızdı. İki gay ile bir lezbiyen daha fazla beklemedi ve ilk sayıyı, 20 Eylül 1994’te çıkardılar.

Neden Böyle Bir Grup?

Üç kişi yeterli sayılmayabileceğinden başlangıçta bir grup olmadığını söylemek daha doğru olacaktır.

1994’ün yazında İnsan Hakları Derneği, Ankara Şubesi’nde, KAOS GL’yi çıkarmaya başlayan arkadaşlarımızın da içinde yer aldığı, bir Gay ve Lezbiyen Hakları Komisyonu oluşturulmuştu. İHD, Ankara Şubesi’nde değişen yönetim, komisyonu tanımadı. Gerçi yeni yönetimde, eşcinselleri destekleyenler de bulunuyordu ama insan hakları gibi bir alanda parmak demokrasisiyle kovulmuştuk. Bunun üzerine Komisyonu oluşturan eşcinseller İHD’den ayrıldılar. Ayrılan eşcinsellerden bazılarının zaten çıkmakta olan KAOS GL’ye katılmalarıyla, KAOS GL Dergisini çıkaran eşcinseller KAOS GRUBU adını aldılar.

KAOS Grubu, Türkiye eşcinsel hareketinin bir bileşeni olarak yoluna devam etmektedir.

Kaos GL, Herhangi Bir Organizasyonla Bağlantılı Mıdır?

KAOS GL, bağımsız bir eşcinsel topluluğudur.

Hiçbir parti veya organizasyonla maddi ya da siyasi bir bağlantısı bulunmamaktadır.

KAOS GL, eşcinselliğin ne olup ne olmadığını anlatmak için her türlü organizasyonla iletişim kurmakta sakınca görmez. Ayrıca eşcinsellere açık olan ya da eşcinselliğe olumlu yaklaşan yapı ve organizasyonlarla sözel iletişim kurmayı önemser. Bununla birlikte KAOS GL, bir grup olarak, sözkonusu yapıların içine girmeyerek bağımsızlığını ve özgürlükçü perspektifini korur.

KAOS GL, Uluslararası Lezbiyen ve Gay Birliği’nin (ILGA) üyesidir.

Kaos GL’nin Mali Kaynakları Nelerdir?

KAOS GL, hiçbir kuruluş ya da organizasyondan mali destek almadan bugüne gelmiştir.

KAOS GL’nin iki mali kaynağı bulunmaktadır. Bunlardan birincisi KAOS GL Dergisinin satışıdır. İkincisi ise KAOS GL Grubu katılımcılarının katkılarıdır.

Bunlar KAOS GL Dergisini çıkarmamıza yetmekle birlikte açıktır ki eksiklerimizi tamamlamada ve önümüze koyduğumuz planları gerçekleştir-mekte yeterli olmamaktadır. Bunun için her miktarda bağışa ihtiyaç duyuyoruz.

Temmuz 1998’de, bir yıl önce sunduğumuz projeye olumlu cevap veren ASTRAEA’dan 4.500 $ mali yardım alınmıştır. ASTRAEA, Amerika’da bir Ulusal Lezbiyen Eylem Vakfı’dır. Bu yardımla, sunduğumuz proje çerçevesinde bilgisayar, scaner, printer ve faks alınmış; kalan parayla da bu broşür bastırılmıştır.

Gerçekleştirmeyi Düşündüğünüz Ya Da Planladığınız Projeleriniz Nelerdir?

Aslında bunlara hayallerimiz demek daha doğru olacaktır!.. Çünkü bir mucize gerçekleşmedikçe ya da eşcinseller olarak bir araya gelerek gücümüzü birleştirmedikçe mevcut koşullarımızda düşündüklerimiz ancak hayal olabiliyor. İşte hayallerimiz:

İkinci bir dergi… Böylece derginin biri popüler, güncel bir çizgide yayın yaparken, diğeri üç ayda bir yayınlanan; sorunlarımıza daha kapsamlı eğilirken, düşüncelerimizi de daha ayrıntılı ele alma olanağı sağlayan bir dergi…

Yapmak istediklerimiz ve hayallerimiz çok ama pek çok şeyin de parasız olmayacağı bilinir. İnanıyoruz ki bir gün bir Gay ve Lezbiyen Kütüphanesi, Kültür Merkezi, yayınevi gibi pek çok şey de gerçek olacaktır. Eşcinsellerin ve transeksüellerin çekinmeden ve aşağılanmadan danışabilecekleri bir poliklinik; Eşcinsel Hakları İçin Hukuk Bürosu gibi hayallerimiz de gerçek olacak. Yaşlı eşcinseller için ortak evler, genç eşcinseller için bağımsız psikoloji merkezi… hayallerimiz bitmiyor.

Kaos GL, “Eşcinsel“den Ne Anlıyor?

Eşcinsellik, kendini eşcinsel olarak görenlerce yaratılan bağımsız bir varoluştur.

Hiçbir yerde, hiçbir zaman tek tip, tek model bir “eşcinsel” olmamıştır. Kendi cinsini sevenler olarak lezbiyen ya da gay olabiliriz: “Erkeksi” ya da “kadınsı” olabiliriz, sakallı ya da sakalsız olabiliriz. Uzun saçlı ya da kısa saçlı olabiliriz.

Bununla birlikte eş/cinsel edim ile eşcinsel bilinç ya da kimlik aynı şey değildir. Eşcinsel olmak, toplumda cinsel hazzı düzenleyen reçeteler karşısında olduğu kadar heteroseksüel toplumun siyasal ve toplumsal yapısı karşısında da eleştirel bir tavır takınmak demektir. Açıktır ki bu, eşcinsel bilinçtir.

Grup Katılımcıları Kimlerdir ve Kimler Katılabilir?

Grup daha çok genç eşcinsellerden oluşmakla birlikte her yaştan ve her meslek grubundan insan yer almaktadır. Grup, lezbiyen ve gay yoğunluklu olmakla birlikte transeksüellere ve heteroseksüellere de açıktır.

Gruba eşcinsel düşmanı olmayan herkes katılabilir.

Grup Nasıl Çalışır?

Kaos Grubu, düzenli olarak her hafta grup toplantısı yapmaktadır. Grubun çalışma programı ile birlikte her şey bu toplantılarda katılımcılarca belirlenir.

Haftalık toplantılarda,

* grup terapi işlevi gören sohbetler

* grup içi seminerler

* film gösterimleri

gerçekleştirilmektedir. Grup katılımcıları çalışma birimlerinde yer alabilmekte. Çalışma birimleri, isteyen arkadaşlarca, beceri ya da ilgi alanları çerçevesinde gönüllü olarak oluşturulmaktadır. Çeviri birimi, kitap-dergi birimi, sağlık birimi, basın-kupür birimi, yayın birimi, okuma birimi … gibi.

Grup başkanı ve grup toplantılarında hiyerarşi bulunmamaktadır. Gruba katılmak isteyen yeni arkadaşlara açığız ve bekliyoruz.

Kaos GL, Politik Midir?

Pek çoğumuz şu ya da bu şekilde “politika“dan ürkeriz. Yine pek çoğumuz da politikayı kendimizden ve hayatımızdan uzak görür ve onu sevimsiz buluruz. Belki de bunun nedeni “politika” dendiğinde aklımıza sadece gerçekten sevimsiz olan şeylerin yani partiler, parlamento ve iktidarın gelmesidir. Oysa politika sadece bunlardan ibaret değildir.

Farkında olalım ya da olmayalım, adını koyalım ya da koymayalım POLİTİKA, bir duruş, bir bakış olduğu ölçüde hayatın her alanında karşımıza çıkar. Bu nedenle eşcinsel olmak’ın kendisi de politikadan uzak değildir.

KAOS GL, heteroseksüel erkek iktidarının çizdiği ve eşcinselliği yadsıyan bütün kategorileri reddederek, eşcinseller olarak kendi kimliğimizi, kendi hayat tarzımızı yaratma gayreti ve mücadelesi güder. Kabul etmek gerekir ki bu, politikadır. Korkulacak ya da çekinilecek bir durum yok; bu bağlamda KAOS GL politiktir.

Kaos GL, Yurtiçinde Nerelere Ulaşıyor?

KAOS GL’nin yurtiçinde ulaştığı yerler başlangıçta Ankara ve İstanbul ile sınırlıydı. Bugüne kadar ise Antakya, İskenderun, Balıkesir, Antalya, Mersin, İzmir, Denizli, Eskişehir, Adana, Samsun, Bursa’daki pek çok kitabevine ulaştı. Bu merkezlerden Antakya, Adana, Mersin, Kayseri, Eskişehir, Denizli, Antalya, Bursa, İzmir, İstanbul, Ankara’ya her ay düzenli olarak ulaşmaya devam etmekte.

Ayrıca posta aracılığı ile Türkiye’nin dört bir köşesine gönderilmekte.

Kaos GL, Yurtdışında Nerelere Ulaşıyor?

KAOS GL, yurtdışına, şimdiye kadar, Zimbabve’den Kazakistan’a, Sırbistan’dan Danimarka’ya pek çok yere ulaştı. Pek çok grup ve bireyle gelişerek sürmekte olan bir iletişim kuruldu. Yine pek çok iletişim kurma çabası da sadece haberdar olma düzeyinde kaldı.

KAOS GL olarak, benzer sorunların görüldüğünü düşündüğümüz Türkiye’ye yakın ülkelerin eşcinselleriyle iletişim kurmayı önemsiyoruz.

Hollandalı ve Danimarkalı eşcinsellerin deneyimlerini takip etmekle birlikte Gürcistan’da, İran’da, Suriye’de, Sırbistan’da, Yunanistan’da eşcinseller açısından neler olup bittiğini merak ediyoruz. Bugün mektuplarla kurulan iletişimin, ilerde Ortadoğu ve Balkan Ülkeleri Eşcinselleri konferansı doğrultusunda gelişmesini umuyoruz.

KAOS GL’nin yurtdışında ulaştığı eşcinsel grupları ikiye ayırmak mümkün. Bunlardan ilki karşılıklı haberdar olduğumuz gruplar. İkincisi ise karşılıklı haber ve bilgi alışverişi yaptığımız gruplar.

Haber ve bilgi alışverişi yaptığımız gruplar: Aynı zamanda üyesi olduğumuz ILGA (Belçika), IGLHRC (ABD), Triangle Center(Rusya), Arkadija(Sırbistan), Quir(İtalya), Türk – Gay/SVD (Almanya), LGFM (İngiltere), Star(Fransa), aus-zeiten(Almanya), FrauenLesbenRat(Almanya).

Kaos GL, Şimdiye Kadar Neler Yaptı?

KAOS GL DERGİSİNİ hiç aksatmadan yayınladı ve yayınlamaya devam ediyor.

Kaos GL’yi çıkaranlar olarak, 1994’te yaz-sonbaharında İnsan Hakları Derneği Ankara Şubesinde, Gay ve Lezbiyen Hakları Komisyonunda yer aldık. Bir süre sonra yönetim değişti ve komisyonumuz onaylanmadı. Bunun üzerine bu dernekteki çalışmalarımız ve 2 sayı çıkan “Çığlık” adlı bültenimiz sona erdi.

3. sayı (Kasım 1994) tıbbi ve ideolojik yönleriyle AIDS’e ayrıldı ve ücretsiz prezervatif dağıtıldı.

7 Aralık 1994’te, Hacettepe Üniversitesi Beytepe Kampüsü Psikoloji Bölümü Topluluğunca organize edilen “Eşcinsellik ve Toplum” konulu söyleşiye iki arkadaşımız konuşmacı olarak katıldı.

Mayıs – Haziran 1995 tarihinde “Kaos GL Londra Özel Sayısı” Londra’daki arkadaşımız Nedim tarafından hazırlandı ve Londra’daki Türkiyeli lezbiyen ve gaylere dağıtıldı.

İnsan Hakları Haftası kapsamında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde düzenlenen etkinlikler çerçevesinde Kaos GL’den iki arkadaşımız birer konuşma yaptılar ve tartışmaya katıldılar.(Aralık 1995)

8 Mart 1996 Dünya Kadınlar Gününde Ankara Tandoğan Meydanında mitinge katıldık ve bildiri dağıttık.

26 Ekim 1996 tarihinde, İstanbul’da, Toplumsal Araştırmalar Vakfında, İstanbullu okurlarımızla söyleşi düzenledik.

Eylül 1996’da, ILGA 1996 Yıllık Raporunu çevirdik ve ek olarak verdik.

AIDS Haftası kapsamında, 6 Aralık 1996’da, Ankara Ü. Fen Fakültesinde, “Doğa ve Çevre Topluluğu”nca düzenlenen “AIDS ve Toplum” konulu panele Kaos GL’den bir arkadaşımız ile Dr. Serdar Tuncer katıldılar.

Aynı hafta kapsamında Kaos GL, 7.12.1996’da, “Tıbbi ve İdeolojik Yönleriyle AIDS” konulu bir söyleşi organize etti. Söyleşi Özgürlük ve Dayanışma Partisi Ankara/Çankaya şubesinde oldu. Ayrıca Dr. Selma Güngör’ü de çağırdık.

15 Mart 1997’de, Sanat Eylemi dergisinde, “Eşcinsellik… Önyargılar ve Gerçekler” başlıklı bir söyleşi düzenledik.

8 Mart 1997’de, Sosyalist İşçi Dergisinin kendi bürosunda düzenlediği 8 Mart paneline, Kaos GL’den bir arkadaşımız da konuşmacı olarak katıldı.

1 Mayıs 1997’de, Ankara Tandoğan’daki 1 Mayıs mitingine katıldık.

20 Mayıs 1997’de, İstanbul Teknik Üniversitesi Ayazağa Kampüsü Geleneksel Şenliğinde, “Kaos GL ve Eşcinsellik” konulu söyleşiyi sunduk.

22 Haziran 1997’de, Hacettepe Ü. Beytepe Kampüsü Topluluklar Şenliğinde bir söyleşi sunduk.

Çağdaş Radyo’da(Ankara) 1 Aralık 1994’te, “Fahrenheit 451” adlı programa katıldık.

Radyo Arkadaş’ta (Ankara, 88 . 4 FM), 3.2.1996’da, “Siz de Varsınız” adlı programa katıldık.

25 Haziran 1996’dan 3 Eylül 1996’ya kadar süren “RADYO KAOS” adlı gay ve lezbiyen kültür programını 13 kez gerçekleştirdik. Daha sonra radyo programlı yayınına ara verdi. Mart 1997’de iki program daha yaptık ama Arkadaş Radyo kapandı.

1996-1997 öğretim döneminde ODTÜ’lü arkadaşlarımız, 20 kişiden oluşan bir grupla bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenlediler. Eylül 1996’dan Mayıs 1997’ye kadar, her hafta Cuma günleri grup toplantıları yapıldı.

1996-1997 Döneminde KAOS GL’li ODTÜ’lü Eşcinsellerin Etkinlikleri:

Workshop: “gay ve lezbiyen kimliği”

1-“gay/lezbiyen olmak” 16 Aralık 1996

2-“neden ve nasıl coming out” 10 Nisan 1997

3-“gay/lezbiyen hareketinin tarihine bir bakış” 8 Mayıs 1997

film gösterimleri:

“Maurice” James Ivory

“II.Edward” Derek Jarman

“Law of Desire” Pedro Almodovar

“For A Lost Soldier”

söyleşi:

“Psikiyatrinin Eşcinselliğe yaklaşımına eleştirel bir bakış” 19 Aralık 1996

13 Mayıs 1997 tarihinde yazar-gazeteci Yıldırım Türker’in yapılması planlanan “Politik bir kimlik olarak eşcinsellik” adlı söyleşiye Rektörlük tarafından Bahar Şenliği kapsamında yapılmasına -başlıkta “eşcinsellik” var diye- onay verilmedi.

10 Kasım 1997 Pazartesi günü gay, lezbiyen, travesti, transeksüel, heteroseksüel olmak üzere 76 kişi topluca Hamam filmine gittik.

15 Kasım 1997 Cumartesi DSİP’in yıllık tartışmaları kapsamında düzenlediği “Cinsiyetçiliği Nasıl Yenebiliriz?” başlıklı Panele KAOS GL de çağrıldı. Panelde eşcinsellerin ve kadınların maruz kaldığı cinsiyetçilik ve kadınların ve eşcinsellerin kurtuluşu mücadeleleri tartışıldı.

18 Nisan 1998’te Atölye Sanat Merkezi’nde (Ankara) iki arkadaşımızın konuşmacı olarak katıldıkları bir söyleşi gerçekleşti. . “Eşcinsellik ve Toplum-Önyargılar ve Gerçekler…” başlıklı bu söyleşiyi ASM’ye KAOS GL olarak biz önerdik.

4 Mayıs 1998’te ODTÜ’de gerçekleştirilen söyleşiyi Uluslararası Gençlik Topluluğu organize etti. “Eşcinsellik ve Toplum” başlıklı bu söyleşiye bir lezbiyen, bir gay arkadaşımız katıldı.

Medyada Kaos GL

KAOS GL, çeşitli defalar haber, değinme ya da söyleşi dolayısıyla medyada yer aldı.

3. sayı ile birlikte KAOS GL, Hürriyet Gazetesinde “Lezbiyenler de dergi çıkardı” başlıklı tanıtıcı bir habere konu oldu.

Mart 1995’te Sosyalist İşçi Dergisinin 24. Sayısında İHD Ankara Şubesi kapatılan Gay ve Lezbiyen Hakları Komisyonundan iki arkadaşımızla yapılan söyleşi yer aldı.

28 Nisan 1996 tarihli SiyahBeyaz gazetesinde, Kaos GL ile yapılmış “Eşcinsel Hareketin Öncüleri” başlıklı bir röportaj yayınlandı.

5 Haziran 1996’da ve 19 Eylül 1996’da Yeni Yüzyıl’da, Habitat ve cinsellik dosyası çerçevesinde KAOS GL de yer aldı.

1996’nın aynı döneminde Aktüel’de ve Hürriyet Gazetesinde tanıtıcı haberler çıktı.

28 Eylül 1996’da, Yeni Yüzyıl Gazetesinde, Can Dündar, Zeki Müren’in ölümü üzerine yazdığı bir yazıda, “Türkiyeli eşcinsel ve lezbiyenlerin dergisi” olarak Kaos GL’yi andı ve bir alıntı yaptı.

Radikal Gazetesinin eki Radikal İki’de Ali Kemal Yılmaz tarafından hazırlanan “Kısık Sesler Yeniden” başlıklı haber tanıtımda Kaos GL’ye geniş yer verildi. (1 Haziran 1997)

Apolitika Dergisi, Mart 1997’de, beşinci sayısında Kaos GL’ye 7 sayfa ayırdı.

Artık çıkmayan Express Dergisinde Kaos GL pek çok kez yer aldı ve “GL” sayfasına katkıda bulundu.

Şu an çıkmayan EdebiyatEleştiri Dergisinde tanıtım amaçlı geniş yer aldı.

Ayrıca şu an çıkıp çıkmadığını bilmediğimiz Sexpress adlı porno dergide, Kaos GL ile ilgili iki kez hiç de porno olmayan haber yer aldı!

32. Gün Programında eşcinselliğin işlendiği bölümde KAOS GL’den bahsedildi.

19 Temmuz 1998 tarihli The Turkish Daily News’in Arts&Culture ekinde KAOS GL Dergisi tanıtıldı.

Kaos GL, Kaos Grubu Dışındaki Eşcinseller Nasıl Bakıyor?

KAOS GL, Ankara’daki okurlarını ve bütün eşcinselleri KAOS Grubuna çağırır. Ankara dışındaki okurları ve eşcinsel bireyleri ise kendi bölgelerinde bir araya gelmeleri yönünde destekler. Bunun için tecrübe ve bilgi alış verişine açıktır.

KAOS GL Grubu gibi görünür ve çalışan LAMBDA İSTANBUL ve SPARTAKÜS (Bursa) gruplarıyla iletişim halindeyiz.

Kaos GL, Heteroseksüellere Nasıl Bakıyor?

KAOS GL’nin eşcinsel düşmanı olmayan herkese açık olduğunu söylemiştik. Bu durumda salt heteroseksüellerle bir sorunumuz bulunmuyor. Bununla birlikte KAOS GL’nin aynı zamanda anti – heteroseksist olmasından ötürü, eşcinseller olarak, heteroseksüelliğe olumsuz yaklaştığımızı ya da heterolara düşmanlık beslediğimizi sananlar çıkabiliyor!

Eşcinseller olarak bize bıkkınlık veren bu yanlış anlama heteroseksüellik ile heteroseksistlik arasındaki olması gereken ayrıma dikkat edilmemesinden kaynaklanıyor olabilir.

Heteroseksüellik ile heteroseksizm arasındaki ayrıma gelince: Heteroseksizm, heteroseksüel erkek iktidarı tarafından, başta erkek eşcinseller olmak üzere bir bütün olarak heteroseksüel olmayanlara karşı örgütlü bir şiddet, bir terördür. Sözkonusu terör, “benden kaçmaz, ibne olduğunu anladım” imalı bir sırıtıştan yok etmeye kadar uzanabilen ve hayatın her alanında kendini gösteren bir gerçekliğe sahiptir. Bunun için bir eşcinselin, anti – heteroseksist olması hayati bir durum olup, aynı zamanda bir zorunluluktur. Heteroseksüel erkek iktidarının suç ortağı olmak istemeyen heteroseksüeller de pekala heteroseksizme karşı olabilirler. Eğer, hiçbir egemenlik ilişkisine girmeden, özgürce, birlikte yaşanacaksa onlar da anti – heteroseksist olmak zorundalar.

Kaos GL, Dergisinin Abonelik Koşulları Nedir?

KAOS GL Dergisi Eylül 1994’den bu yana her ay hiç aksamadan yayınlanmıştır. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz. Bunun için 6 aylık ve 1 yıllık seçeneklerimiz bulunmaktadır. Abonelerimize dergiler kapalı zarf içinde gönderilmektedir. Abonelik koşulları her ay dergide yer almakta olduğu gibi, dergiye ulaşamazsanız, iletişim adresimize yazarak abone olmak istediğiniz dönemdeki koşulları öğrenebilirsiniz.

Kaos GL İle Nasıl İletişim Kurulur?

KAOS GL’nin henüz kendine ait bir lokali ya da bürosu bulunmamaktadır.

Bizimle iletişim kurmak isteyen arkadaşlara üç seçenek sunuyoruz. Bunlardan biri yazışma adresimiz yani POSTA KUTUMUZ. İkincisi faksımız. Diğeri ise E – Mail adresimiz.

Bize ulaşan her mektuba kesinlikle cevap verilmektedir.

Yazışma Adresimiz;

ALİ ÖZBAŞ, P.K. 53, Cebeci /ANKARA

Fax:

0.312.363 90 41

E-mail Adreslerimiz

kaosgl(ilga.org

kaosgl(geocities.com

Ayrıca her hafta grup toplantıları yapılmaktadır. Açık toplantımıza, Ankaralı eşcinselleri bekliyoruz. Toplantı yeri dergide yayınlanmaktadır.

Terimler ve Anlamları

Eşcinsel: Kendi cinsinden olanlara duygusal, erotik ve cinsel yönelim içinde bulunan kadın veya erkek. Eşcinsel terimi, hem kadın eşcinseller hem de erkek eşcinseller için kullanılmakla birlikte günlük hayatta daha çok, erkek eşcinselleri anlatır.

Eşcinsellik: “Homosexuality” teriminin birebir çevirisidir. Zamanında bir tıp terimi olarak tanımlanmıştır. Kadın veya erkek, kişinin erotik, cinsel, duygusal açıdan kendi cinsine yönelik olma durumudur. Toplum genelinde ve bazı ruh sağlığı profesyonellerindeki kanının aksine eşcinsellik ile transeksüalizm veya transvestik davranış birbirinin uzantısı, örneğin transeksüalizm eşcinselliğin daha aşırı bir şekli değildir.

Bunlar ayrı düzlemlere ait olgulardır.

Gay: Bu terim, eşcinsel kurtuluş hareketiyle birlikte ortaya çıkmıştır. Başlangıçta hem kadın hem erkek eşcinselleri kapsayan bir kelime olmakla beraber, günümüzde sadece erkek eşcinseller kendileri için kullanmaktadırlar. Bu süreçte, “homoseksüellik”ten politik bir kopuş olarak tanımlanmıştır. “Homoseksüel” kelimesi, tıp tarafından tanımlanmış olduğu halde, “gay” kelimesi, aynı cinsten insanların birbirlerine karşı duygusal, erotik, cinsel yönelimleriyle yarattıkları hayat tarzını tanımlamak için, eşcinsel bireyler tarafından ortaya konmuştur. Bu kelimenin, Türkçe’ye, İngilizce’den olduğu gibi alınması 80’lere rastlar.

Lezbiyen: Eşcinsel kadın şair Sappho’nun yaşadığı Lesbos (Midilli) adasının isminden türetilmiş bir terim olup, duygusal, cinsel, erotik yönelimleri kendi cinsinden bireylere yönelik olan kadınları tanımlamak için kullanılmaktadır.

Biseksüel: Duygusal, erotik ve cinsel yönelimlerini kendi cinsine ve aynı zamanda diğer cinse yönelten kadın ya da erkek.

Homofobi: Bu terim, eşcinsellere yönelik önyargı ve nefreti anlatır. Bir tür kaygı ve korku ifadesidir.

Heteroseksizm: Bir tür ırkçılıktır. Kadınlara yönelik ayrımcılık olan seksizmin (cinsiyetçilik), heteroseksüel olmayanlara yönelik halidir. Heteroseksizm, heteroseksüelliği bir zorunluluk olarak görme ve biricik varoluş biçimi olarak dayatma halidir.

Heteroseksist: Heteroseksizmi savunan kişidir. Heteroseksüellik dışında hiçbir varoluşu kabul etmez ve heteroseksüel olmayanlara şiddete varan fizik ya da psikolojik terör uygular.

Heteroseksüellik: Bireylerin, cinsel, duygusal ve erotik olarak karşı cinsten kişilere yönelmiş olma halidir. Kendiliğinden ve zorunlu olarak, toplumda egemen varoluştur. Bu kendiliğinden ve zorunluluk hali, heteroseksüel bireylerin kendilerini “heteroseksüel” olarak tanımlamalarına bile gerek duyurmamaktadır. Bu durumdaki bireyler, kendini “eşcinsel” ya da “heteroseksüel olmayan” diye tanımlayan bireylerin ortaya çıkmasını kavrayamamakta, “homofobik” ve “heteroseksist” olabilmektedir. Doğal olarak bu durum, bütün heteroseksüellerin heteroseksist olduğu anlamına gelmemektedir.

Transeksüellik: Karşı cinse ait olma, karşı cinse benzeme isteği, kendisini karşı cinsten biriymiş gibi hissetme.

Transeksüel: Hem erkek hem de kadın için geçerli. Yani kişi erkek olduğu halde kadın olmayı isteyebilir, kadın olduğu halde erkek olmayı isteyebilir. Ancak transeksüel, daha çok ruhsal eğilimler için belirleyici bir kelime. Kişinin davranışlarından çok iç dünyasında kendisini karşı cinsten biri gibi görmesi, hissetmesi. Bu yüzden transeksüelleri dış görünüşlerinden belirlemek söz konusu değil. Çünkü kendilerini karşı cinsten hissettiklerini dış görünüşlerine her zaman yansıtmazlar.

Travesti: Daha çok dış görünüşle ve davranışlarıyla karşı cinse ait olma isteğini hissettirir. Halk arasında travesti dendiğinde daha çok kadın kılığındaki erkekler akla gelse de travesti kelimesi aslında hem erkek hem de kadın için geçerli. Travestiler, karşı cinsin eşyalarını kullanmaktan, karşı cinsin giydiği kıyafetleri giymekten, ait olmak istediği cinsin davranışını sergilemekten zevk alan kimseler. Yani bir travestiyi dış görünüşü ve davranışlarından tanımak mümkün. Halk arasında ameliyatla kadın olmamış, yalnızca dış görünümü ve davranışlarıyla kadın kimliğine bürünenleri; transeksüel de giyim ve davranışlardan öte ameliyatla kadın olanları belirlemek için kullanılan yerleşmiş kelimelerdir. Bununla birlikte ameliyat olmuş ya da olmamış kadın veya erkeklerden biyolojik cinsiyetine ve görünümüne birşekilde müdahale edenlerin tamamını kapsayacak şekilde TRANSGENDER terimi yurtdışında kullanılmakla birlikte herşeyin birbirine karıştırıldığı ülkemizde bu terim henüz pratik karşılığını bulamamıştır.

Transfobi: Bu terim, travesti ve transeksüellere yönelik önyargı ve nefreti anlatır. Biyolojik cinsiyetinden dolayı kendisinden beklenen seksüel ve toplumsal rollere uymayarak cinsiyet değiştirenlere karşı bir tür kaygı ve korku ifadesidir.

Eşcinsel Bilinç: Eşcinsel olmanın eleştirel gücü yalnız bir cinsel pratiği ötekine tercih etmek olamaz. Eşcinsel olmak, toplumda cinsel hazzı düzenleyen reçeteler karşısında olduğu kadar karşıcinsel toplumun siyasal ve toplumsal yapısı karşısında da eleştirel bir tavır takınmak demektir.

Stonewall: 29 Haziran 1969 gecesine gönderme yapar. O gece New York’taki küçük bir gay bar’ın (Stonewall Inn) uzun süredir polis tacizine maruz kalan müşterileri bir baskın sırasında saldırıya karşılık verdiler. Başkaldırıları iki gece sürdü ve dünyadaki eşcinsel imajının bir parçası haline geldi. Stonewall, topluma karşı birleşik gay hareketinin simgesi haline gelmiştir ve çoğu Gay Pride (Eşcinsellik Onuru) kutlamasında anılmaktadır.

Pembe Üçgen (The Pink Triangle): Nazi toplama kamplarındaki eşcinsel tutsaklar üzerinde kullanıldı. Nazi toplama kamplarında öldürülen eşcinselleri anımsatıcı bir işaret olduğu için 1970’lerin başlarında ABD’deki gay aktivistler tarafından dayanışma ve direnişin sembolü olarak kullanılmaya başlandı. Gay özgürlük hareketinin dünya çapında bilinen işaretlerindendir

Gökkuşağı Bayrağı (The Rainbow Flag): Gay topluluğu içindeki çeşitliliği simgeler. Aynı zamanda, Rainbow Coalition gibi bir çok ilerici siyasal hareket tarafından Amerikan toplumunun tüm kesimlerinin birleşmesini ifade etmek için kullanılmıştır.

The Lambda (Yunanca L Harfi): New York Gay Aktivist Birliği tarafından 1970 yılında gay özgürleşmesinin simgesi olarak tasarlandı. 1974 yılında Edinburg (İskoçya)daki Gay Hakları Kurultayında, gay özgürleşmesinin uluslararası simgelerinden biri olarak benimsendi. Kimi kaynaklara göre bu simge işbirliğini (synergie) ifade ettiği için seçildi. Sinerji, bütünün kendisini oluşturan bağımsız parçalardan büyük olduğu anlayışıdır. Başka bir kaynak, bu simgenin Liberation (özgürleşme) sözcüğünün ilk harfi olduğu için seçildiğini belirtir.

https://web.archive.org/web/20010809030955/http://www.geocities.com/kaosgl/brosur.html

Kaos GL’ye ait Web Siteleri

Kaos GL Derneği: https://kaosgldernegi.org

Kaos GL Haber Portalı: https://kaosgl.org