Muhafazakar Eşcinsellerin Yanılgısı
İslam ve Eşcinsellik

Muhafazakar Eşcinsellerin Yanılgısı

lgbti.org’daki ilk yazım…

Merhaba, öncelikle tanımayan arkadaşlar için kısaca kendimden bahsedeyim isterseniz..

İsmim Muhammed, 41 yaşındayım, Web tasarım ve Web yazılımla uğraşıyorum, İstanbul’da yaşıyorum, bekarım, muhafazakar bir çevre ve aileden geliyorum.

Toplululuk kurucularından biriyim, topluluğumuzu bilmeyenler için kısaca topluluğumuzu da anlatmam gerekirse 2006’da Turk Gay Club adlı internet sitesi üzerinden örgütlenmeye başladık, 2012’den bu yana ILGA uluslararası LGBTİ Federasyonu’na ve 2015’ten bu yana Denge ve Denetleme Ağı’na  üye bir topluluğuz.

2015’te Ankara’da LGBTİ Der adlı bir dernek kurduk, dernekte başkan yardımcılığı görevini yürüttüm.

Daha sonra maddi nedenlerden dolayı derneği fesh etmek zorunda kalsak da  bağımsız bir topluluk olarak devam ediyoruz. Toplulukta ayrıca ağ yöneticisiyim.

Bu ilk yazımda mevcut gelişmeler, daha önce sorulan ve hakkımda merak edildiğini düşündüğüm bir kaç soruyu acele bir şekilde yanıtlamaya çalışacağım.

İşte o sorular…

Neden İslam dinine inanmıyorsun? Bunun sebebi İslam’da eşcinselliğin iğrenç ve günah olarak görülmesinden mi kaynaklanıyor?

Eğer bir tanrı varsa eşcinsel ilişkiyi yasakladıysa yasaklayabilir, bunun sorgulanabilecek bir tarafının olmadığını düşünüyorum.

Yoksa aklı başında bir insan sırf dünyada cinsel ve/ya duygusal bir ilişkiye dayalı ya da müslümanlara veya tanrının koyduğu kurallara sinirlendi diye  inandığı bir dini ya da ebedi bir cenneti neden reddetmek istesin?

İslam’a inanmamamın sebebi islam’a göre eşcinsel ilişkinin günah, yasak ya da iğrenç olarak görülmesinden değil, akıl ve mantık dışı bir din olarak gördüğümden dolayı islam’a inanmıyorum.

Babam emekli imam, 8 9 yaşında namaz kılmaya ve oruç tutmaya başladım, ilk öğretim yıllarında süleymancılar ve nurcular gibi tarikatların öğrenci evlerinde kaldım, yüzlerce  islami kitap okudum, bunlardan biri 14 kitap ve yaklaşık 6000 sayfadan osmanlı türkçesi ile yazılmış risale-i nur külliyatı. 4 kez okudum.

Kuran’ı Türkçe olarak farklı kaynaklardan okumaya ve sorgulamaya başladığımda açık şekilde biri/leri tarafından yazılmış olduğunu, İslam’ın nefrete ve ayrımcılığa yol açtığını düşünmeye başladım.

Peygamberin evine geç saate yemek için gitmeyin, peygamber şunlarla evlenebilir, ayşe peygamberi aldatmamıştır, kadınlar tarlanızdır, yeryüzünde farklı dinler olarak sadece hrisiyanlık ve yahudilik varmış gibi hristiyan ve yahudileri dost edinmeyin, onlar pisliktir.. ” “yabani eşekler”, “merkepler”, “susamış develer”, “dilini sarkıtıp soluyan köpekler”, “geberesiciler”, “reziller”, “sapık kişiler”, “beyinsizler”, “kof kütükler”, “alçak zorbalar”, “soysuzlar”, “kahrolasılar”, “yalancılar” gibi ayrımcılık, nefret içeren, namaz kılınırken 5 vakit amcası ve düşmanlarından biri olan Ebu Leheb’in elleri kurusun, alevli bir ateşe girecek, Karısı da, odun hamalı, boynunda bükülmüş bir ip olarak .. gibi akıl ve mantık dışı o kadar konu ve ifade yer alıyor ki bir tanrıdan geldiğine inanmak mümkün değil. 400+ milyar galaksi ve bu evreni yaratan bir tanrı varsa “var olup olmadığını bilmiyorum, var ve yok olduğunu düşünmeme yol açan yüzlerce neden var. en azından haksızlıkların cezalandırılması için var olması gerektiğine inanmak istiyorum.”  Kuran’ı ancak böyle bir zekaya hakaret olarak görebilirim.

Kuran’daki saçmalık, tutarsızlık ve biri/leri tarafından yazılmış olabileceğine dair  İlhan Arsel’in Kuran Eleştirisi adlı kitabını okuyabilirsiniz.

İslam’da LGBTİ hakları var mı?

İslam’da LGBTİ haklarını bırakın, LGBTİ’nin İ’sine bile yer yok. İslam’a göre LGBTİ = Lut Kavmi

İran’da Muhammed Rıza Pehlevi rejimine son verip İslam Cumhuriyetini kuran ve şeriat yasalarında belirtilen cezalar uygulamaya koyan Şiî lider Ruhullah Musavi Humeyni  her ne kadar trans kadınlara cinsiyet geçiş hakkı gibi bir hak vermiş olsa da İslami kaynaklarda trans cinsiyet geçiş ameliyatlarının bile yeri yok.

İslami bir çok kaynak ve otorite trans bireyleri de eşcinsel olarka görmekte, sadece interseks bireyleri yani belirgin şekilde çift cinsiyetli doğan bireyleri en yakın oldukları erkek ya da kadın cinsiyetine geçiş yapmalarına izin veriyor.

Yani kısacası İslam’da interseks bireylere bile yok, sadece kadın ve erkek var!

Evlilik sadece erkek ve kadın arasında gerçekleşebilir, cinsel ilişki sadece evli çiftler ve cariye “kadın köle” ve sahibi arasında yaşanabilir. Evli bile olsa bir erkek eşiyle anal bir ilişki bile yaşayamaz.

İlgili bazı hadisler…

“Karısı ile ters ilişkiye girenler, Allah’ın rahmetinden uzak kalırlar.” (Ebû Dâvûd, Nikâh, 45, Ahmed b. Hanbel, 2/444)

“… Kadınlarınızla ters ilişkiye girmeyin. Allah hakkı söylemekten çekinmez.” (Tirmizî, Radâ’, 12)

“Allah, bir erkeğe veya kadına arkasından yaklaşan kimseye rahmet nazarıyla bakmaz.” (Tirmizî, Radâ’, 12; İbn Mâce, Nikâh, 29)

“Bir erkeğin karısı ile ters ilişkiye girmesi küçük lûtîliktir.” (Ahmed b. Hanbel, 2/182)

Kuran’da yer alan ayetler de açık şekilde eşcinselliği yasaklıyor.

Lut kavminin yaptığı fiilin “kadınları bırakıp erkeklere şehvetle yaklaşıyorsunuz..” rıza ile de olsa erkekler arasındaki cinsel ilişki olduğu açıkça ortadadır.

İlgili ayetler…

Lut’u da (kavmine gönderdik.) Hani (Lut) kavmine: “Sizden önce âlemlerden hiç kimsenin yapmadığı bir fuhşiyatı mı yapıyorsunuz?” demişti. (7/A’râf 80)

“Şüphesiz ki sizler, kadınları bırakıp erkeklere şehvetle yaklaşıyorsunuz. Siz, aşırı giden taşkın bir toplumsunuz.” (7/A’râf 81)

Hatta eşcinsel ilişki yaşayanlar ölümle bile cezlanadırabiliyor. “Bununla ilgili geçtiğimiz yıllarda Ankara’da asılan afişlerde yer alan” Kutub’i Sitte’de (1) yer alan sahih bir hadis de var.

Ebü Davud, Tirmizi, İbn-i Mace ve Beyheki’nin, İbn-i Abbas’dan (r.a.) rivâyet ettikleri hadis-i şerifde; “Lût kavminin yaptığı çirkin işi yapanı görürseniz, faili (yapanı) da mefulü (yapılanı) de öldürünüz” buyuruldu.

İslam peygamberinin erkeklere benzeyen kadınlar ya da kadınlara benzeyen erkekleri lanetlediği üzerine Kutub’i Sitte’de yer alan bir çok hadis de var.

Bunlardan bir kaçı…

“Resûlullah (s.a.v.), kadınlaşan erkeklere ve erkekleşen kadınlara lânet etti.” (Buhârî, Libâs 62. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Libâs 28; Tirmizî, Edeb 24; İbni Mâce, Nikâh 22)

“Resûlullah (s.a.v.), kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lânet etti.” (Buhari, Libâs 61)

“Resûlullah (s.a.v.), kadın gibi giyinen erkeğe, erkek gibi giyinen kadına lânet etti.” (Ebû Dâvûd, Libas 28; bk. Ahmed İbni Hanbel, Müsned, 2/325)

 

İslami Medyada LGBTİ bireylere yönelik nefret söylemleri içeren haberler hakkında ne düşünüyorsun?

Şeriatle yönetilen bir ülke olmadığımız için eşcinsellik idam ile cezalandırılamıyor (bknz: iran, birleşik arap emirlikleri, suudi arabistan, katar) bu nedenle dinlerinin onlara emrettiği şekilde.. eşcinsel ilişki yaşayanlara söz ve fiille eziyet çektirmek, maddî ve mânevî olarak acı vererek canlarını yakmak, böylece bu fiili işlemekten vazgeçmelerini ve intihar edeceklerini sağlamaya çalışacaklarını sanıyorlar diye düşünüyorum.  Bir eşcinsel intihar etmiş, öldürülmüş islamcının umurunda bile değlidir. bir islamcı için en iyi eşcinsel ölü eşcinseldir. Bir islamcıya cinsel yönelimi  veya LGBTİ haklarını anlatamazsınız. Onun için tek şey tanrısının söyledikleri ve onu bekleyen tomurcuk göğüsleri olan hurilerle dolu  ebedi bir cennet. Bu bağlamda bir islamcıya cinsel yönelimleri anlatamaz ve sizi anlamasını bekleyemezsiniz. Kısacası eğitilmezlerdir. Kesinlikle hiç bir LGBTİ bireyin “İslam hoşgörü dinidir” gibi  yalanları ciddiye almaması gerekir.

Zaman zaman AKP’li ya da Muhafazakar eşcinseller şeklinde sosyal medyada çeşitli gruplar görüyoruz, bu gruplar hakkında ne düşünüyorsun?

İslam açık şekilde eşcinselliği  ve görünürlüğünü yasaklıyor. müslüman eşcinseller vardır, olabilir de ama çıkıp müslüman ya da muhafazakar eşcinseller gibi bir isim altında örgütlenmeleri aptallıktan başka bir şey değil.  Her iki taraftan da dışlanıyorlar ve dışlanırlar.

Türkiye’de LGBTİ haklarının geleceğini nasıl ön görüyorsun?

Ülkenin geleceğini dahi pek iyi ön gördüğümü söyleyemem, geçmişte baskı, şiddet ve savaş yollarına başvurulup dinle devletler yönetilmeye çalışılmış olunsa dahi günümüzde  ülke işgal edip hazinelerini gasp etmedikten ya da  petrol gibi bir geliriniz yoksa dinle bir devlet yönetilemez, dinle devlet yönetmeye kalktığınız vakit cahil üretemeyen bir toplumla birlikte  yok oluşa doğru gidersiniz. En basit örnekle Türkiye’de onca tarikat ve kuran kursu var, bunların  ülkeye ne tür bir katkısı var? İnsanlığa, bilime ne katmışlar?, köşebaşına cami ve imam hatip açsanız neye yarar? ülke kaynakları beton yapılara harcanmış dikatörlükle yönetilen açlık ve fakirliğin olduğu üçüncü sınıf yıkılışa doğru giden bir ülkeden öteye gidemezsiniz.  Kısacası Türkiye’de LGBTİ haklarının geleceği, derneklerin kapatılıp kapatılmayacağı ya da eşcinsel ilişkilerin yasaklanıp yasaklanmayacağını önümüzdeki seçimlere ya da daha önce yaşanabilecek gelişmelere bağlı.

Türkiye’de LGBTİ’lerin yaşam teminatı Laikliktir.

Bir sonraki yazıda görüşmek üzere…

Sevgilerle

Muhammed, eşcinsel olan

Hakkında Muhammed

Ayrıca Kontrol Et

Transgender

Transgender Nedir?

Trans bireylik birçok kişi tarafından yalnızca kadından erkeğe, erkekten kadına geçiş yapan/yapacak kişi olarak sanılmakta. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.