Nikopol › Page 2 › Türkiye LGBTİ Birliği

Gönderiler Nikopol

Yakışıklı ve Çirkin Eşcinseller

Ah, anlamıyorum şu milleti. Adeta “yıkılıyooo” derecesinde yakışıklı bir herifle kolunda çirkin mi çirkin bir kadın etrafa dünyanın en mutlu çifti biziz der gibi caka satmıyorlar mı deli oluyorum vallahi. Yani saçımı başımı yolasım geliyor. O derecede. Sonra boş ver diyorum kendi kendime. Alan memnun satan memnun, sana ne. Ama içten içe de kıskanmadan edemiyorum. Ah, ah… Diyorum ki herifin salaklığı. Allah dağ gibi karizma vermiş adama ama bir akıl

Cinsiyet Kimliği

Cinsiyet Kimliği nedir? Temel hatları ile açıklanacak olursa, cinsiyet kimliği oğlan veya kız, erkek ya da kadın olmadır. Cinsiyet kimliği,kültürümüzün herhangi bir cinsiyete ait olma durumunda bireyden beklediği nitelik veya karakterdir. Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet farklı mıdır? Türkçe’de sex ve gender terimlerini karşılayan tek bir kelime vardır: cinsiyet. Fakat İngilizce’de sex ve gender kelimeleri farklı anlamlar taşıyor olmalarına rağmen günlük hayatta bir birlerinin yerine kullanılır. Fakat sex(cinsiyet) anlamlı kullanımında yani

17 Mayıs Homofobi Karşıtlığı Günü

Dünya Sağlık Örgütü’nün eşcinselliği, hastalıklar listesinden çıkardığı tarihe (17 Mayıs 1990) işaret eden 17 Mayıs, tüm dünyada ‘Homofobi Karşıtlığı Günü’ olarak anılmakta ve cinsiyet seçimi veya cinsel yönelimlerle ilgili tüm fiziksel, ahlaki ve sembolik şiddetlere karşı eylem ve karşı durma günü olarak kutlanmaktadır. Uluslararası Homofobiye Karşı Gün, tüm dünyada uluslararası etkinliklerle lesbiyen ve geylere saygı için eylemler organize edilmesini amaçlamaktadır. LGBTİ Gurur Günü, bireyin cinselliğinden gurur duymasını ve utanmışlığın reddi

Pride Parade

1968 tüm dünyayı değiştirmeyi başardığı gibi LGBTİ bireyler için de ilham kaynağı olmuştu. 1969 yılının Haziran ayına kadar evlerinde barınamayan, sokaklarda görünür olamayanların sığınabilecekleri New York’taki tek mekan Stonewall Inn bar sürekli polis baskınlarına uğruyor ve LGBTİ bireylerden rüşvet alınıyor adeta barda olanların canına okunuyordu. 28 Haziran’ı 29 Haziran’a bağlayan gece devran hepten değişmişti. Bira şişesinin polis memurunun başında kırılması ile başlayan ayaklanma tam dört gün sürmüştü. LGBT bireyler hakları

AB’de Cinsel Yönelim

Cinsel yönelim kavramı hukuki metinlerde standart bir açıklamadır. Cinsel yönelim ayrımcılığı genellikle insan hakları konusu olarak görülür; kendi başına hiç kullanılmasa da ırksal, etnik ve cinsel bazlı ayrımcılık kavramları çerçevesinde belirtilmiştir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Sözleşmesi ve bu sözleşmede belirtilen diğer temel insan haklarını koruyan maddeler genellikle ana referans noktasını oluşturur. “Cinsel yönelim” kavramı bu sözleşmede açıkça belirtilmese de AB bu konuda çok yol kat etmiştir. Üye ve aday ülkeler

Sıkça Sorulan Sorular

Cinsel Yönelim Nedir? Cinsel Yönelim diğer insanlara karşı hissedilen duygusal, romantik, cinsel ve sevgisel çekiciliktir(cazibe).Cinsel Yönelim kolaylıkla diğer cinsel özelliklerden ayrılabilir; örneğin biyolojik cinsiyet, cinsel kimlik (erkek veya dişi olmayı belirleyen psikolojik duyu), ve toplumsal cinsiyet rolü (toplumsal normlara göre feminen veya maskülen hareketler). Cinsel yönelim, sırf zıtcinsellik ile sırf eşcinsellikle arasında değişen biseksüellik formları da içeren bir süreklilik (kontinuum) çizgisinde bulunmaktadır”. Biseksüel kişiler cinsel, duygusal ve sevgisel çekicilik hissini