Nikopol › Page 22 › Türkiye LGBTİ Birliği

Gönderiler Nikopol

Sosyalizm, Yeni Sol, Eşcinsel Hareket

Marksizm, Marx’ın 11. teziyle esas olarak temellenmiş görevini ve işlevini işaret etmiştir ; Felsefeciler şu ana kadar dünyayı yorumladılar, bundan sonra onu değiştirmenin zamanıdır. Bilimsel Sosyalizm dediğimiz Marksizm, böylece pratiğe dönük bir felsefe olarak ideolojik bir konuma geldi. Her ideolojide olduğu gibi Marksizm’de de uygulanırlık anlamında yöntem ve amaçlar bağlamında çeşitli araçlar ve basamaklar vardır. Marksizmde en üst basamak, sınıfsız toplumdur, dünyanın daha iyiye doğru dönüştürülebilmesidir. Bu da, yani içinde

Ayılık Nedir?

Ayı kimdir sorusuna verilmiş net bir cevap olmamasına karşın, verilen tüm cevapların ortak noktası olarak; “öğretilmişlikten uzak doğal özellikler” taşıyan erkek eşcinsellerin ayı olduğuna dair ortak bir fikir birliği vardır. Travesti, transeksüel ve efemine eşcinsellerin Ayı Hareketi hakkında fikirlerini oluşturan “Erkeksi kıllı kilolu erkek eşcinsel” tanımı aslında Ayı Hareketi dışındakilerin bu hareketin dışından izlenimleri ile oluşturulmuştur. Toplumun her kesiminde oluşan prototipler ve beğeni ölçüleri sadece Ayı Hareketinde değil her insanda

İnsanı, İnsan Olduğu İçin Sevmek

Bu kadar zor olmasa gerek kadını, erkeği, travestisi, lezbiyeniyle bütün cinsel eğilimlere, sağcısıyla, solcusuyla bütün görüşlere, işçisiyle, memuruyla, motor ustasıyla, elektrikcisiyle, tesisatcısıyla bütün mesleklere saygı duysak sevmesekde saygı duymayı becerebilsek yada hiç değilse tahammül edebilsek daha hoş görülü olabilsek toplumsal huzuruda daha rahat yakalarız diye düşünüyorum. Aslında kimsenin kimseye kendini anlatmak gibi bir zorunluluğu olmamalıdır. Ama ne yazıkki toplumumuz yeterince hoş görülü olamadığından grupların özelliklede azınlıktaki grupların kendilerini anlatma ve

Kadın Özgürlüğü & Dinler

Tek tanrılı dinlerden çok önce, çok tanrılı dinler zamanında kadın yüceltilebileceği kadar yüceltilmişti. Kadın tanrıçaların varlığı kadının her alanda kendisini göstermesine yol açmış ve kadın savaşçılar, kadın kahramanlarla dolu bir tarih yaratılmıştı. Oysa tek tanrılı dinlerle birlikte kadının durumunun tam tersine dönerek alçaltılabileceği kadar alçaltıldığına tanık oluyoruz. Hz. Musa’nın (kitabı: Tevrat, Eski Ahit) dini, dişi tanrıların bulunmadığı ilk din. Tanrı erkeği kendi suretine benzeterek, kadını ise onun kaburga kemiklerinden birinden

Dr. Erdal Atabek’e Göre Eşcinsellik

Dr. Erdal Atabek, ülkemiz erkeklerinin yerleşik değerler penceresinden yola çıkarak “Belden aşağımız organlarımızın gettosu olmuştur, anüs ise organların paryasıdır” derken, toplumumuzda eşcinsel değerlendirmelere, tabulara yalın bir dil ve çarpıcı ifadeler kullanarak bizim insanlarımızı anlatıyor. “Türkiye’de genç bir erkeğin en büyük korkusu “ibne sanılmak”tır dersek yanılmış olmayız. Burada anahtar-sözcük “ibne” sözcüğüdür. Bu sözcüğün cinsel sapmayı belirtmekten çok daha fazla işlevi vardır. “İbnelik”, “ibnelik etmek” belki de cinsel yönü ile düşünülmeden “kalleşlik