Aşağıdaki bilgiler Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği’nin web sitesinde 2009’da yer alan bilgilere dayanmaktadır… Güncel bilgiler için dernek sitesini ziyaret edebilirsiniz…

İzmir’de eşcinsel gruplarının kısa tarihi?

İzmir’de bildiğimiz ilk eşcinsel oluşum 90’lı yılların sonlarına doğru İskenderiye Kütüphanesi’nde toplantılar yapan Biz GL isimli bir oluşum. Arkadaş Cafe çevresinde örgütlenen bir grup eşcinselin öncülük ettiği Biz GL kimi zamanlar 60’a yaklaşan katılımcı sayısıyla kalabalık toplantılar yapmış olsa da, örgütlenme bilincinin yetersiz olması, daha öncesinde böyle bir deneyim yaşanmadığı için örgütlenmeye dair bir bakış açısı geliştirilememesi nedeniyle bir süre sonra maalesef dağılmıştır.

2001 Ocak ayında bir gey ve bir lezbiyenin öncülüğünde kurulan Öteki İzmir ise 2001 Eylül ayına kadar düzenli toplantılar yapmış, özellikle savaş karşıtı hareketle birlikte başta Uluslararası Savaş Karşıtları Buluşması olmak üzere çeşitli etkinliklerde yer almışlardır. Ancak Öteki İzmir’in antimilitarist temelli örgütlenmesinin eşcinsellerin öncelikli sorunlarına çözüm sunmaması grubun kısa bir süre içerisinde dağılmasına neden olmuştur.

Bugüne kadar İzmir’de en uzun soluklu oluşum diyebileceğimiz oluşum olan Pembeüçgen ise Haziran 2002’de internet üzerinden örgütlenen bir grup eşcinselin bir araya gelmesiyle kurulmuş ve yaklaşık iki yıl varlığını sürdürmüştür. Önceleri İzmir Eşcinsel Kültür Grubu adıyla toplanan grubun ismi bir süre sonra Pembeüçgen’e dönüştürülmüş, her hafta düzenli olarak yapılan toplantılarda aileden açılmaya, cinsel sağlıktan militarizme eşcinselleri ilgilendiren bir çok konu tartışılmıştır. Toplantı yapılan kafelerle anlaşmazlıklar ve sorunlar yaşanması nedeniyle sürekli toplantı mekanını değiştirmek zorunda kalsa da Pembeüçgen şu ana kadar İzmir’de varolan en uzun soluklu eşcinsel gurubu olmuştur. Zamanla grup içerisinde çıkan fikir ayrılıkları ve ciddi anlaşmazlıklar Pembeüçgen grubunun da belli bir süre sonra dağılmasına neden olmuş ve maalesef Pembeüçgen 2 yıllık çalışmanın ardından kendi kendini feshetmiştir.

Kaynak: siyahpembe.org – 2009

https://web.archive.org/web/20090402123818/http://www.siyahpembe.org/index.php?sayfa=yazi&yazino=1&islem=2

Siyah Pembe Üçgen İzmir Derneği Web Sitesi: http://siyahpembe.org/

Pembe Üçgen Nedir?

Pembe üçgen (Almanca: Rosa Winkel), eşcinsel kültürün en sık rastlanan ve en popüler simgelerinden biridir. Kökeni II. Dünya Savaşı’na uzanan Pembe Üçgen, Naziler tarafından cinsel yönelimi nedeniyle toplama kamplarına konulmuş eşcinsel erkeklere (gey) verilmiştir.