Lezbiyen › Page 6 › Türkiye LGBTİ Birliği

Etiket "Lezbiyen"

Lezbiyenlik, Fantazi?

Ataerki, aslında kullanmaktan sık sık kaçındığım bir kelimedir. Buna pek çok neden sayabilirim. Ancak en önemlisi ataerkinin ne olup olmadığını kavramamış insanlarla konuşurken hiçbir anlam ifade etmemesi ve ataerkinin ne olup olmadığını anladığını düşünen insanların da bu kelimeyi çok savurganca kullanmaları. Ataerki ile mücadele eden kadınlar elbette kendi kişisel tarihlerinden dolayı, ataerki’ne ilişkin güçlü ve gerçekçi anlayışlara sahiptirler. Ancak iletişim sürecinde, biraraya gelen kişisel tarihler zaman zaman bir çöplüğe benzer

Toplumsal Cinsiyet, Cinsellik ve Eşitsizlik

Bir erkek olmak nasıl bir şeydir? Ya bir kadın olmak? Ünlü gezgin Jan Morris, bir zamanlar erkekti. James Morris olarak, Everest’e başarılı bir tırmanış yapan İngiliz gezi ekibinin bir üyesi idi. Aslında, oldukça ‘erkek gibi’ bir erkekti araba yarışıcısıydı ve pek çok spor dalıyla uğraşmaktaydı. Yine de kendisini her zaman, erkek bedeni içindeki bir kadın olarak hissetmişti. Bu yüzden cinsiyet değiştirme ameliyatı geçirdi; o günden bu yana da bir kadın

Kadınlarda Eşcinsellik

Kadın eşcinselliği “lezbiyenlik” Gelişmiş ülkeler başta olmak üzere giderek artan sayıda ülkede eşcinsel bireylerin aile kurmalarına izin verilmektedir. Hatta donör inseminasyonu (donör inseminasyonu, sperm bankasından alınan spermlerle suni döllenme yoluyla gebelik oluşturulması işlemidir, Türkiye’de uygulanmamaktadır) yoluyla iki kadından oluşan bir aile, çocuk sahibi bile olmaktadır. Bilim de homoseksüellik konusunda ilerlemeler kaydetmektedir ve tıp mensuplarının eğitiminde eşcinsellik giderek daha fazla konu başlığı altında ele alınmaktadır. Bugüne kadar eşcinsellik kavramı tıp kitaplarında

Kadınlar & Eşcinseller

Kadınlar yaşamın her alanında heteroseksist erkek egemen kapitalist devletin saldırılarıyla karşılaşmaktadır. Sistemde çok yoğun olarak cinsiyetçilik ve cins ayrımcılığına karşı mücadele her zaman önümüzde duran güçlü bir görevlerden biri olmak zorundadır. Aslında mücadeleyi anlatırken “devletin zorun örgütlenmesi” olduğunu devletin analizini yaptığımızda her durumu, hareketi bununla ilişkilendirdiğimizde mücadelenin önündeki sorunları yürürken görmek, tartışmak, tartışırken ikna etmek ileri taşımak gerekir. Neden mücadelenin perspektifi konusunda bir yazıya ihtiyaç duydum öncelikle bunu anlatmak istiyorum.

Türkiye’de ilk kez lezbiyenler üzerine yapılan araştırma

Kadın eşcinseller üzerine yapılan ilk araştırma, evliliğin, kadınlardaki lezbiyen duyguları öldürmediğini gösterdi. Bu araştırmaya göre lezbiyenlerin yarısı evli. İSTANBUL – Türkiye’de ilk kez kadın eşcinseller üzerinde yapılan araştırma, bu kesimin yarısının evli olduğunu ve cinsel kimliklerini erkek eşcinsellere oranla çok rahat gizleyebildiklerini ortaya koydu. Araştırma, kadın eşcinsellerin yoğun stres ve baskı altında yaşadıklarını, sürekli depresif bir yapıya sahip olduklarını da gösterdi. İ.Ü. Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Klinik Psikoterapi Birimi’nde