Cinsiyet Geçişi › Türkiye LGBTİ Birliği

Etiket "Cinsiyet Geçişi"

İslam Hukuku Açısından Cinsiyet Değiştirme

Cinsiyet değiştirme sınırsız özgürlük düşüncesiyle ortaya çıkmış, bir takım siyasi güçlerin desteği ve medyanın teşvik ve özendirmesiyle sürekli gündemde tutulmaya çalışılan bir mesele haline gelmiştir. Bu düşüncenin gerçekleşmesine tıp ilminin ve teknolojisinin gelişmesi de imkân sağlamıştır. Cinsiyet değiştirme konusunda şu grupların bahsi geçmektedir. Hünsâ, eşcinsel, travesti, transeksüel, muhannes ve müteraccile. Bu kavramlar birbirinin yerine kullanılarak karıştırıldığı ve yapılacak böyle bir ayrımla, cinsiyet değiştirme ameliyatlarının kimler için gerekli olduğu daha sağlıklı

Cinsiyet Geçiş Ameliyatları SGK Kapsamında

SGK  Başkanlığı, eğitim ve araştırma hastanelerine 3 ay önce yolladığı yazıyla cinsiyet geçiş ameliyatlarının masraflarının SGK güvencesinde olduğunu belirtti. rans bir bireyin Trakya Üniversitesi’ne 13 Eylül 2013 tarihinde yaptığı cinsiyet geçiş ameliyatı başvurusu üstüne SGK Başkanlığı’nın İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne gönderdiği dilekçede, cinsiyet geçiş ameliyatının SGK kapsamında yapılabilmesine onay verdiği belirtildi. 23 Ekim 2013 tarihinde SGK Başkanlığı Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’ne gönderilen

Kadın mısın erkek misin?

Dört ay önce üç haftada bir ziyaret ettiğim hastanenin kemoterapi bölümünde, uzun süren ilaç alma süresinin bir parçası olarak, getto dışı insanlar*ın benimle yakın ilişki kurma çabaları oldu. Ben insanların hayatlarını çok fazla merak etmiyorum. Hatta bazen de soracağım sorularla rahatsız edeceğimi bile düşünüyorum. Ama nedense onlar benimle sohbet etmeyi çok daha fazla seviyor. Dokuzuncu kürü alırken, yanımdaki koltukta ilaç alan kadınla, küçük bir sohbetimiz oldu. “Göğüs” kanseri, olup olmadığımı