Eşcinsel Hakları › Türkiye LGBTİ Birliği

Etiket "Eşcinsel Hakları"

ABD’de Eşcinsel Hakları Hareketi

Eşcinsel Hakları Hareketi, eşcinselliğin suç olarak değerlendirilmesine yönelik çabaları sona erdirmek ve eşcinsellerin vatandaşlık haklarını korumak için örgütlenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri’nde çağdaş eşcinsel hakları hareketi, 1969 Haziran’ında New York’da, polisin bir eşcinsel bara yaptığı baskınla sonuçlanan Stonewall isyanıyla başlamıştır. Daha sonraları, her iki tarafın da rıza gösterdiği eşcinsel ilişkiyi yasaklayan yasaların geri çekilmesi, konut edinme ve eleman çalıştırmada eşcinsellere getirilen yasakların kaldırılması ve eşcinsellerin, toplumu geri kalanı tarafından kabul görmesi

Eşcinsel Hakkı, İnsan Hakkı

Türkiye tarafından 1954’te onaylanmış olan ve iç mevzuatımızın bir parçasını oluşturan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, temel hak ve özgürlükleri:  Yaşama hakkı, İşkence, insanlık dışı veya küçültücü muamele yasağı, Kölelik ve zorla çalıştırma yasağı, Kişi özgürlüğü ve güvenliği, Hak arama özgürlüğü ve Adil yargılanma hakkı, Suç ve cezaların kanuniliği, Özel hayat, aile hayatı ve haberleşmenin gizliliği, Düşünce, din ve vicdan özgürlüğü, İfade özgürlüğü, Toplantı, dernek ve sendika kurma özgürlüğü, Evlenme ve