Genderqueer › Türkiye LGBTİ Birliği

Etiket "Genderqueer"

Transgender Nedir?

Trans bireylik birçok kişi tarafından yalnızca kadından erkeğe, erkekten kadına geçiş yapan/yapacak kişi olarak sanılmakta. Transgender bir çatı terimdir. Altında Binary ve Non Binary olmak üzere iki alt kol bulunmaktadır. Bunu eklediğim şemadan inceleyebilirsiniz.  Binary yani ikili cinsiyet , ftm/mtf  geçiş süreci olan, geçiş yapan kişilerdir. Nonbinary ise ikili olmayan cinsiyet yani kendini her hangi bir cinsiyete ait hissetmeyen, tek bir cinsiyete ait hissetmeyen kişidir. Non Binary şemsiyesinde ise alt 

Genderqueer’i tanımlamak

Transgender şemsiyesi altında transseksüellerin yanında genderqueer bireyler de vardır. Wikipedia’da genderqueer için: kadın ve erkek cinsiyet kimliklerinin dışındakileri de içeren geniş kapsamlı bir tanım yapılmış. Genderqueer olduğunu düşünen biri kendini hem kadın hem erkek, ikisi birden veya bu ikili cinsiyet sisteminin tamamen dışında kalacak şekilde tanımlıyor olabilir. Genderqueer kişiler “sadece iki cinsiyet vardır” inancına karşı çıkmalarında ortaklaşırlar. Ucu açık bir tanım olmasından hareketle farklı geçmişlerden gelen altı kişiye, onlar için