Kur’an-ı Kerim’de Eşcinsellik İle İlgili Sanılan Ayetler

Müslümanların kutsal kitabı, Kur’an-ı Kerim’de Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans ve İnterseks bireyler, cinsiyet kimlikleri ve cinsel yönelimler ile ilgili doğrudan herhangi bir ayet, süre veya ifade geçmemesine karşın, Lut kavminin erkek erkeğe cinsel ilişki “eşcinsel ilişki” sonucu helak edildiğinde yönelik olduğu sanılan bazı ifadeler geçiyor. Bu ifadelerden kaynaklı bazı islam din alimleri ve müslümanlar eşcinselliğin lanet sebebi olduğunu, yaygınlaşması durumunda helak olacaklarına inanıyor. Muhalif bazı müslümanlar ise işlenen suçun cezasının dünyada verilmediğini aksi taktirde dünya yaşamının bir sınav yeri olmaktan çıkacağına, bu nedenle Lut kavminin eşcinsellikten  veya farklı bir sebepten dolayı helak edilmediğini, Lut kavminin başına gelen olayın sadece yaşanmış bir deprem, sel, heyelan.. gibi bir doğal afet olduğuna inanıyor. Bazı diğer müslümanlar ise Lut kavminin helakının pedofili, tecavüz, israf vs. gibi nedenlerle gerçekleştiğine inanıyor.

İşte eşcinsellik ile ilgili olduğu sanılan o süreler ve ayetler

A’raf suresi veya A’râf Sûresi Kur’an-ı Kerim’in yedinci suresidir. Sure 206 ayetten oluşur. Sûre, ismini 46. ve 48. âyetlerinde geçen yüksek yerler, yüksek mevkiler anlamına gelen “el-A’râf ” kelimesinden almıştır. Bakara Suresi ile Şu’ara Suresi’nden sonra en fazla ayet içeren üçüncü suresidir

7 Araf Suresi

78. Bunun üzerine onları, o şiddetli sarsınıt/o korkunç titreşim yakaladı da öz yurtlarında yere çökmüş bir hale geldiler.

79. Nihayet Sâlih onlardan yüzünü döndürüp şöyle dedi: “Ey toplumum! Andolsun ki, Rabbimin mesajını size tebliğ ettim, size öğüt verdim; ama siz öğüt verenleri sevmiyorsunuz.”

80. Ve Lût… Toplumuna şöyle demişti: “Sizden önce âlemlerden hiçbirinin yapmadığı bir iğrençliğe mi girişiyorsunuz?”

81. “Siz, kadınları bırakip şehvetiniz yüzünden erkeklere gidiyorsunuz. Doğrusu siz sınır tanımayan bir topluluksunuz.”

82. Toplumunun cevabı sadece şunu söylemeleri oldu: “Çıkarın şunları kentimizden. Çünkü onlar, temizlik tutkunu insanlardır.”

83. Biz de onu ve ailesini kurtardık. Karısı müstesna. O, yere geçenlerden oldu.

84. Üzerlerine bir de yağmur indirdik. Bak nasıl oldu suçluların sonu!

Hud Suresi Kur’an’ın 11. suresidir. Sure 123 ayetten oluşur. 12., 17. ve 114. ayetleri Medine’de diğerleri Mekke’de indirildiğine inanılmakta, surenin 50. ile 60. ayetleri Ad kavmi ‘ne gönderildiği söylenen bir peygamber olan Hud’dan bahsettiği için bu adı almıştır.

11. Hud Suresi

77. Elçilerimiz Lût’a geldiğinde onlar için kaygınlanmış, göğsü daralmış da şöyle demişti: “Bu zorlu bir gün!”

78. Lût’un kavmi koşarak onun yanına geldi. Bunlar daha önce de kötülük yapmışlardı. Lût dedi ki: “Ey toplumum! İşte şunlar kızlarım. Onlar sizin için daha temiz. Allah’tan korkun da misafirlerim önünde beni rezil etmeyin. İçinizde olgun bir adam yok mu?”

79. Dediler ki: “Senin kızlarında hakkımız olmadığın çok iyi biliyorsun. Ne istediğimizi de çok iyi biliyorsun.”

80. Dedi: “Ah, size karşı koyacak bir gücüm olsaydı yahut sağlam bir kaleye sığınabilseydim.”

81. Melekler dediler: “Biz senin Rabbinin elçileriyiz. Sana asla el süremezler. Gecenin bir yerinde aileni götür. İçinizden hiç kimse geri kalmasın; karın müstesna. O, ötekilere çatan beyalaya çarptırılacaktır. Onaların azap vakti, sabah vaktidir. Sabah da ne kadar yakın, değil mi?”

82. Nihayet emrimiz gelince, oranın üstünü altına getirdik. Ve üzerlerine, pişirilmiş çamurdan yapılıp istif edilmiş taş yağdırdık.

83. Rabbin katında damgalanmış taşlar. Zalimlerden çok uzak değildir bu.

Şu’ara Suresi Kur’an’ın 26. suresidir. Sure 227 ayetten oluşur. Sure ismini, 224. ayette geçen ve şairler anlamına gelen “eş-Şu’ara” kelimesinden almıştır. Mekke döneminde indirildiğine inanılır

26. Şuara Suresi

160. Lût kavmi de hak elçilerini yalanladı.

161. Kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: “Hâlâ korunmuyor musunuz?”

162. “Ben size gelen emin bir elçiyim.”

163. “Artık Allh’tan korkun da bana itta edin.”

164. ” Ben bu iş için sizden bir üçret istemiyorum. Benim ücretim yalnız âlemlerin Rabbi’ndendir.”

165. “Âlemlerin içinden erkeklere gidiyor da,

166. Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor musunuz? Doğrusu siz haddi aşmış bir kavimsiniz.”

167. Dediler. ” Eğer bu tavrını sona erdirmezsen, ey Lût, yemin olsun bu topraktan sürülenlerden olacaksın.”

168. Lût dedi: “Ben sizin şu yaptığınıza öfkelenenlerdenim.”

169. “Rabbim, beni ve ailemi bunların yaptıklarından koru.”

170. Bunun üzerine biz onu ve ailesini toplu halde kurtardık.

171. Ancak geridekiler arasında bir kocakarı kaldı.

172. Sonra ötekilere mahvedip batırdık.

173. Üzerlerine bir de yağmur yağdırdık. Ne de kötüymüş uyarılanların yağmuru!

174. Elbette bunda bir ayet var ama onların çoğu inanmamıştır.

Ankebut Suresi Kur’an’ın 29. suresidir. Sure 69 ayetten oluşur. Sure ismini 41. âyetinde geçen ve örümcek anlamına gelen “el-Ankebut” kelimesinden almıştır. Mekke döneminde indirildiğine inanılan surenin 41. ayetine göre evlerin en dayanıksızı örümcek evidir.

29. Ankebut Suresi

28. Lût’u da gönderdik. Toplumuna şöyle demişti o. “Öyle bir iğrençliğe bulaşıyorsunuz ki, sizden önce âlemlerden bir tek kişi bunu yapmamıştır.”

29. “Erkeklere gidiyorsunuz, yol kesiyorsunuz, toplantılarınızda çirkinlikler sergiliyorsunuz, öyle mi?” Toplumunun cevabı sadece şunu söylemek oldu: “Eğer doğru sözlülerdensen, hadi getir bize Allah’ın azabını.”

30. Lût dedi: “Rabbim, şu bozguncular topluluğuna karşı bana yardım et.”

31. Elçilerimiz, İbrahim’e müjdeyi getirdiklerinde şöyle dediler: “Biz şu kentin halkını helak edeceğiz. Çünkü ora halkı zalim oldular.”

32. İbrahim dedi: “Ama orada Lût var”. Dediler: ” Orada kim olduğunu biz daha iyi biliyoruz. Elbette ki onu ve ailesini kurtaracağız. Ama karın azaba terk edilenlerden olacaktır.”

33. Elçilerimiz Lût’a gelince, onlar yüzünden fenalaştı, eli-kolu birbirine dolandı. “Korkma, tasalanma dediler, biz seni ve aileni de kurtaracağız. Ama karın azaba terk edillenlerden olacaktır.”

34. “Şu kent halkı üstüne, yaptıkları fenalıklardan ötürü gökten bir felaket indireceğiz.”

35. Yemin olsun biz o kentten, aklını işleten bir topluluk için geriye apacık bir işaret bıraktık.

 

“Ayet & Süre Kaynakları: Kur’an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk Yeni Boyut, İstanbul 1997”

lgbti.org'a Google News'te Abone Ol! İlk senin haberin olsun! lgbti.org'a Google News'te Abone Ol! İlk senin haberin olsun!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu