Lezbiyenlik, kadınlar arasında cinsel ve romantik çekiciliği tanımlamak için en yaygın olarak kullanılan terimdir. Bu sözcük, bir isim olarak, kendilerini tanımlayan veya başkaları tarafından kadın eşcinselliğin birincil niteliğine sahip olan veya bir sıfat olarak nitelendirilen kadınlara atıfta bulunmak, kadın eşcinselliği ile ilgili bir nesnenin veya faaliyetin özelliklerini tanımlamak için kullanılabilir.

Lezbiyen terimi, Yunan Midilli adasının adından türetilmiştir ve bu nedenle bazı durumlarda, Afrikalı-Amerikalıların ve diğer Avrupalı olmayan etnik grupların kimliklerini mutlaka temsil etmeyen bir Avrupa merkezli kategori olarak kabul edilir. Bu söylenirken, Afrikalı-Amerikalılar da dahil olmak üzere çeşitli etnik gruplardan bireysel olarak tanımlanmış bireyler, “lezbiyen” terimini bir kimlik etiketi olarak kabul ediyorlar.