LGBTİ+ Tarihinin Zaman Çizelgesi

Stonewall Öncesi, Stonewall ve Stonewall Sonrası

Kabul ve eşit haklar için mücadele etmek zorunda kalan diğer marjinalleştirilmiş gruplar gibi, LGBTİ+ topluluğunun da bir geçmişi vardır. 20. yüzyıldan günümüze LGBTİ+ topluluğundaki bazı önemli gelişmelerden oluşan bu koleksiyon, üç bölüme ayrılmıştır: Stonewall Öncesi, Stonewall ve Stonewall Sonrası. Bunun nedeni, Stonewall Ayaklanmalarından sonra eşitliğe doğru hareketin dramatik bir şekilde değişmesidir.

Lütfen bunun kapsamlı bir liste olmadığını unutmayın.

Stonewall Öncesi

54

Nero, Roma İmparatoru olur. Nero, yasal törenlerde iki erkekle evlendi ve en az bir eşi bir imparatoriçeyle aynı şereflere sahipti. Eşcinsel ilişkileri bu dönemde kabul edilir ve kurumsallaştırılır.

650

Erken Ortaçağ Visigothic İspanya’sında eşcinsellere ve Yahudilere karşı büyük bir zulüm vardır. Eşcinsellik suç sayılıyor. Bununla birlikte, İspanya dışında, eşcinsellik neredeyse tüm Avrupa’da tamamen yasal ve hatta nispeten kabul görmeye devam ediyor.

1000-1100

On birinci yüzyıl Bizans hukuk incelemesi, eşcinsel birliklerinin erken ortaçağ Bizans toplumunda iyi bilindiğini ve yasal olduğunu açıkça ortaya koymaktadır.

1533

İngiltere Kralı VIII.Henry, üreme dışı cinsel aktivite olarak tanımlanan eşcnsel ilişkileri suç olarak ilan etmeye başlar.

1792

Fransa erkekler arasındaki cinsel eylemleri suç olmaktan çıkardı.

1813

Bavyera erkekler arasındaki cinsel eylemleri suç olmaktan çıkardı.

1913

Avusturya İstihbarat Başkanı Alfred Redl, bir Rus ajanı ve eşcinsel olarak tanımlandıktan sonra intihar etti. Yaygın olarak yayınlanan tutuklaması, eşcinsellerin güvenlik riski olduğu fikrini doğurdu.

1919

Magnus Hirschfeld, Berlin’de Seksoloji Enstitüsü’nü kurdu. Bu enstitünün ana odak noktalarından biri kadınlar ve geyler için medeni haklardı.

1933

30 Ocak’ta Adolf Hitler, Almanya’daki eşcinsel basını yasakladı. Aynı yıl Magnus Herschfeld’in Seksoloji Enstitüsü basıldı ve 12.000’den fazla kitap, süreli yayın, sanat eseri ve diğer materyaller yakıldı. Bu eşyaların çoğu tamamen yeri doldurulamazdı.

1934

Geyler, Alman işgali altındaki ülkelerden toplanmaya ve toplama kamplarına gönderilmeye başlandı. Tıpkı Yahudilere, hapishane üniformalarının üzerine Davut Yıldızı amblemine yer verildiği gibi, eşcinsellerin de pembe üçgen amblemi takmaları gerekiyordu.

İkinci Dünya Savaşı

Amerika Birleşik Devletleri’ndeki eşcinseller için bir “büyük uyanış” zamanı olur. Ordu tarafından yaratılan homososyal ortamlar ve ev dışında çalışan kadınların sayısı, insanlara cinselliklerini keşfetmeleri için daha fazla fırsat sunar. (İnsanlar büyük kıyı şehirlerine taşınır. Eşcinsel barların, kulüplerin ve topluluk gruplarının yükselişi.)

1947

İlk ABD lezbiyen dergisi Vice-Versa yayınlandı.

1948

Alfred Kinsey, Erkeklerde Cinsel Davranış’ı yayımlayarak, eşcinsel insanların sayısının genel olarak inanıldığından çok daha fazla olduğunu ortaya koydu.

1951

Mattachine Topluluğu, eşcinsellerin kolektif geçmişlerini ve deneyimlerini fark etmelerine yardımcı olmak için kuruldu. Mattachine Topluluğu, genellikle ABD’deki çağdaş organize eşcinsel hakları hareketinin başlangıcı olarak kabul edilir. Mattachine adı, ortaçağ Fransız tarihinden türetilmiştir ve her zaman halka açık yerlerde maske takan soytarılara atıfta bulunur.

1952

Christine Jorgensen, tıbbi olarak erkekten kadına cinsiyet geçiş ameliyatı olduktan sonra Trans sorunları için farkındalık yaratıyor.

1955

Bir lezbiyen örgütü olan Bilitis’in Kızları “The Daughters of Bilitis”, kadınlar için topluluk, aidiyet ve siyasi birlik duygusu geliştirmek için kuruldu. Bilitis’in Kızları adı Pierre Louys’un Bilitis Şarkıları “Songs of Bilitis” adlı şiirinden alınmıştır.

1961

Illinois, eşcinsel eylemleri suç olmaktan çıkaran ilk eyalet oldu.

1966

Compton Kafeterya Ayaklanmaları, transseksüel hakları için mücadele.

Stonewall

1969

27 Haziran’da, New York City, Greenwich Village’daki Stonewall Ayaklanmaları, eşcinsel erkeklerin ve lezbiyenlerin ayrımcılığa karşı büyük direnişinin başlangıcını işaret ediyor. Polis, New York’un Greenwich Village’de eşcinsel insanlar için popüler bir bar olan Stonewall Inn’e baskın düzenleyerek üç gün süren isyanlara yol açtı. Trans Kadınlar Sylvia Rivera ve Marsha P. Johnson, 1969’da Stonewall’daki polis baskınına karşı ilk direniş kışkırtıcılarıydı.

Stonewall Sonrası

1970

Stonewall Ayaklanmalarının Yıldönümü, Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk eşcinsel onur yürüyüşleri yapıldı.

1973

Amerikan Psikiyatri Birliği, “eşcinselliği” resmi olarak ruhsal bozukluklar listesinden çıkarıyor.

1978

27 Kasım’da, açıkça eşcinsel bir belediye meclisi üyesi olan Harvey Milk ve San Francisco’nun Belediye Başkanı George Moscone öldürüldü. Eşcinseller bunu bir başka bariz ayrımcılık örneği olarak gördüklerinden, bu durum ülke çapında kitlesel protestolara neden oldu.

1979

31 Mayıs’ta, California Yüksek Mahkemesi, kamu hizmeti şirketlerinin ne keyfi olarak eşcinselleri işe almayı reddedebileceğine ne de çalışanların gey örgütlerine katılımına müdahale edemeyeceğine dair dönüm noktası niteliğinde bir karar verdi.

1980’ler

AIDS salgınının yükselişi, LGBTİ+ aktivizmi yeni yönlere taşır. Queer Nation ve AIDS Coalition to Unleash Power (ACT UP), AIDS ile mücadelede doğrudan eylem aktivizmi yapmak için kuruldu.

1981

Wisconsin, eyalet çapında eşcinsel hakları yasasını geçiren ilk eyalet oldu.

1987

11 Ekim’de Washington’daki Lezbiyen ve Gey Hakları Ulusal Yürüyüşü 500.000’den fazla insanı çekerek bunu ABD tarihindeki en büyük sivil haklar gösterisi haline getirdi. Bu tarih Ulusal Açılma Günü “National Coming Out Day” oldu.

1988

Newark Piskoposluk Piskoposluğu, New Jersey ülkede gey ve lezbiyen çiftler arasındaki ilişkilere göz yuman  bakanları ve senato üyelerini destekleyen ilk kilise oldu.

1990

Nefret Suçları İstatistik Yasası Şubat ayında Kongre’den geçti. Önceki yasalar, ırksal, etnik veya dini önyargıların neden olduğu suçlarla ilgili verilerin toplanmasını gerektiriyordu. Bu yeni yasa aynı zamanda farklı cinsel yönelimlere sahip kişilere karşı önyargı nedenli suçlara ilişkin verilerin toplanmasını da gerektiriyordu.

1990

101. Yıllık Amerikan Hahamları Konferansı’nda, gey erkek ve lezbiyenlerin haham olarak kabul edilmesine karar verildi. Kararda “… Tüm Rabbilere, cinsel yönelimlerine bakılmaksızın, seçtikleri kutsal mesleği yerine getirme fırsatı tanınır.”

1992

Kanada, lezbiyenlerin ve geylerin askerlik hizmetine izin veren diğer NATO ülkelerinin büyük çoğunluğuna katıldı.

1992

Amerika Birleşik Devletleri’nin 41. Başkanı Bill Clinton, gey ve lezbiyen medeni haklarını ciddi ve önemli bir ulusal mesele olarak tanıyan ilk başkan oldu. Açık kimliğe sahip eşcinsel erkekleri ve lezbiyenleri hükümet pozisyonlarına da atadı.

1993

Kadın cinsel yönelimiyle ilgili ilk büyük araştırma, eşcinselliğin ve heteroseksüelliğin güçlü bir genetik bileşeni olduğunu ortaya çıkardı.

1993

ABD, “Sorma, Söyleme” yasayla imzalandı ve geylerin ve lezbiyenlerin orduda açıkça hizmet vermesi yasaklandı.

1993

Bill Clinton, “Federal Hükümet’in, kendi eyaletlerinde yasal olarak evlenmiş olsalar dahi eşcinsel çiftlerin, Federal Kanunlar ve Programlar tarafından tanınmasını reddeden”  Federal Evlilik Savunma Yasasını (DOMA) imzaladı.

1997

Ellen DeGeneres, sunduğu komedi programında eşcinsel olarak açıldı.

1998

Wyoming’deki 21 yaşındaki eşcinsel üniversite öğrencisi Matthew Shepard dövülerek bir çite bağlandı ve ölüme terk edildi. Shepard’ın cinsel yöneliminden ötürü homofobik işkence ile öldürülmesi Amerika Birleşik Devletleri’nde ve tüm dünyada büyük yankı buldu.

2000

Vermont, medeni birlikteliği yasallaştıran ilk eyalet oldu.

2000

İlk kez, ABD nüfus sayımı aynı cinsiyetten “evli olmayan eşler” hanelerin sayısını tahmin etmeye çalışıyor.

2001

Rahip Jerry Falwell ve Pat Robertson, 11 Eylül terörist saldırıları için geyleri ve lezbiyenleri suçluyor.

2002

Komedyen ve aktris Rosie O’Donnell bir televizyon röportajında eşçinsel olarak açıldı.

2003

Senatör Rick Santorum (R-Penn), ABD Yüksek Mahkemesi tarafından görülen sodomi davası hakkında yorum yaparken eşcinselliği çok eşlilik, ensest ve zina ile kıyaslıyor.

2003

ABD Yüksek Mahkemesi, oldukça kamuoyuna duyurulan bir davada (Lawrence, et al, Texas) Teksas sodomi yasasını bozdu. Mahkeme, vatandaşların evlerinde mahremiyetinin ihlali nedeniyle yasanın anayasaya aykırı olduğuna karar verdi.

2003

Kanada aynı cinsiyetten çiftlere evlenme hakkı veriyor.

2003

Gene Robinson, ABD Piskoposluk Kilisesi’nde ilk açık eşcinsel piskopos oldu.

2004

Massachusetts eşcinsel evliliği yasallaştırdı.

2005

Birleşik İsa Kilisesi “The United Church of Christ”, eşcinsel evliliği destekleyen ilk ana akım Hıristiyan kilisesi oldu.

2008

Eşcinsel evliliği yasaklayan Proposition 8 “Kasım 2008’deki Kaliforniya eyalet seçimleri sırasında gerçekleştirilen ve eyalet anayasasında değişikliğe yol açan referandum. Eşcinsel evliliklere karşı çıkanlar tarafından hazırlanmıştır.” Kaliforniya’da kabul edildi.

2008

Connecticut, lowa, Vermont, Maine ve New Hampshire eşcinsel evliliği yasallaştırarak, eşcinsel evliliği yasalaştıran eyalet sayısını altıya çıkarıyor. Maine yasası daha sonra bozuldu, sayı beşe düştü.

2010

ABD Bölge yargıcı, California’nın eşcinsel evliliğe yönelik 8. Yasağını anayasaya aykırı buluyor.

2011

Başkan Obama, Evliliği Savunma Yasasını anayasaya aykırı ilan etti ve Adalet Bakanlığı’na yasayı savunmayı bırakması için talimat verdi.

2011

Sorma, Söyleme kanunu “Don’t ask, don’t tell” yürürlükten kaldırıldı, “Sorma, söyleme”nin kaldırılmasıyla birlikte artık ABD ordusunda görev alan askerler, eşcinsel kimliklerini gizlemeye gerek kalmadan orduda görev alabilmektedirler.

2011

New York eşcinsel evliliği yasallaştırdı.

2012

ABD 9 “Bölge Temyiz Mahkemesi, California Prop. 8 kanunu anayasaya aykırı buldu.

2012

Mayıs 2012’de Başkan Barack Obama, eşcinsel evliliklere destek verdiğini beyan eden ilk ABD başkanı oldu.

2012

Maine, Maryland ve Washington, eşcinsel evliliği halk oylamasıyla yasallaştıran ilk eyaletler oldu.

2013

Evliliği Savunma Yasası (DOMA) 3. Bölümün yürürlükten kaldırılması Aynı Cinsiyetten Evliliğin federal düzeyde tanınmasına yol açtı.

2014-2015

Birkaç eyalette Dinsel Özgürlük Yasaları kabul edilmeye başlandı ve LGBTİ hak ve özgürlüklerini destekleyen bazı işletmeler ve önde gelen topluluk üyeleri desteklerini çekti. (Örn: Indiana)

2015

Amerika Birleşik Devletleri’nde eşcinsel evlilik, 26 Haziran 2015’te Yüce Mahkeme tarafından çıkarılan Obergefell v. Hodges emsal kararıyla birlikte tüm eyaletlerde yasal hak olarak tanındı.

Kaynak: Zaman çizelgesi Utah’ta bulunan Salt Lake Topluluk Koleji tarafından hazırlanmış, Türkçe çevirisi tarafımdan yapılmıştır.

Salt Lake Community College (SLCC), Utah, Salt Lake County’de bulunan, öğrencilerin bir lisans derecesi için ilk iki yıllık gereksinimlerini karşılamak için eyaletteki diğer herhangi bir dört yıllık üniversiteye geçebilecekleri ön lisans dereceleri sağlamaya odaklanan bir devlet kolejidir. Çevrimiçi sınıfların yanı sıra 10 kampüste 60.000’den fazla öğrenciye hizmet veriyor.

lgbti.org'a Google News'te Abone Ol! İlk senin haberin olsun! lgbti.org'a Google News'te Abone Ol! İlk senin haberin olsun!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu