Biseksüellik Nedir?

Biseksüellik, her iki cinsiyetten olan insanlara karşı cinsel olarak ilgi duyma, ve onlarla duygusal veya cinsel bir ilişki içine girme potansiyelidir. Biseksüel bir kimse her iki cinse de aynı ölçüde ilgi duymayabilir, ve bu ilginin derecesi zaman içinde değişebilir.

Kendini algılama [ing. self-perception] biseksüel kimliğin anahtarıdır. Pekçok kimse her iki cinsiyetten kişilerle cinsel etkinlik içine girer, ancak kendilerini biseksüel olarak tanımlamaz. Benzer şekilde, bazı diğer insanlar da yanlızca bir cinsiyet ile cinsel ilişkiye girerler veya hiç cinsel ilişkiye girmezler, ancak yine de kendilerini biseksüel olarak tanımlarlar. Bir kimsenin biseksüel olup olmadığını saptamaya yarayacak bir davranışsal “test” yoktur.

Biseksüel Kimlik

Bazı insanlar, bir kişinin heteroseksüel, homoseksüel veyahut biseksüel olarak doğduklarına (örneğin doğum öncesi hormonal etkiler nedeniyle) ve kimliklerinin içsel ve değiştirilemez olduğuna inanırlar. Diğerleri, cinsel yönelimin toplumsallaşma (örneğin, ana ve babaya ait modellerin taklit edilmesi veya reddedilmesi) veya bilinçli seçim (örneğin, siyasi feminist kimliğin bir parçası olarak lezbiyenliğin seçilmesi) sonucunda olduğuna inanırlar. Diğerleri ise, bu faktörlerin birbirlerini etkilediklerine inanır. Biyolojik, toplumsal ve kültürel etmenler her kişi için farklı olduğu için, ister biseksüel, isterse gay veya lezbiyen, heteroseksüel veya cinsiyetsiz [ing. asexual] olsun, herkesin cinselliği oldukça kişiseldir. Cinsel kimliğe atfedilen “değer” onun [cinsel] kökenine dayanmaz. Pekçok insan biseksüelliği, sadece insanların geçtikleri bir evre olarak değerlendirir. Gerçekte ise herhangi bir cinsel yönelim bir evre olabilir. İnsanlar çeşitlidir, bireysel cinsel duygular ve davranışlar zamanla değişebilir. Cinsel kimliğin oluşması ve sağlamlaşması devam eden bir süreçtir. Biz genel olarak hetroseksüel olarak toplumsallaştığımız için, biseksüellik pekçok insanın kendi homoseksüelliklerinin farkına varmaları sürecinin bir evresi olarak yaşadıkları bir aşamadır. Pekçok diğerleri ise, oldukça uzun bir gay erkek veya lezbiyen kimlik sürecinin ardından kendilerini biseksüel olarak tanımlamışlardır. Ron Fox tarafından 900’den fazla biseksüel bireyle yapılan bir çalışma, [bunların] 3’te 1’inin daha önce lezbiyen veya gay olarak tanımlandığını bulmuştur. Belki de sürekli olmayacak bir yönelim, yaşanan zaman kesiti boyunca hala geçerli olabilir. Biseksüellik, aynen homoseksüellik ve heteroseksüellik gibi cinsel keşif sürecinde geçici bir basamak da olabilir, veya istikrarlı, uzun-dönemli bir kimlik de olabilir.

Biseksüellik Ne Kadar Yaygındır?

Bu konuda pek az çalışma yapıldığı için, biseksüelliğin ne kadar yaygın olduğunu söylemek kolay değildir; cinsellik hakkındaki çoğu çalışma heteroseksüellik veya homoseksüellik üstüne yoğunlaşmıştır. Kinsey tarafından 1940 ve 1950’lerde yapılan araştırma, [cinsel] etkinlikleri ve ilgilerine dayanarak, kadınların % 15-25 ve erkeklerinse % 33-46 kadarının biseksüel olabileceğini ortaya koymuştur. Biseksüellikler pekçok şekillerde nüfusunun içinde gizlidir. Kültürümüzde, genellikle bir kimsenin (önvarsayılan bir varsayım olarak) ya heteroseksüel ya da (görünüşüne veya davranışsal ip uçlarına dayanarak) homoseksüel olduğu varsayılır. Biseksüellik bu standart kategorilere uymadığı için, sıklıkla ya reddedilir ya da görmezlikten gelinir. Kabul edildiğindeyse, tek [kendi başına] bir kimlikten ziyade “kısmen heteroseksüel kısmen de homoseksüel” [bir kimlik] olarak görülür. Biseksüellik katı cinsel kategorilerin geçerliliğini sorgulamaya açtığı için dünyaya karşı kabul edilmiş olan bakış tarzını tehdit eder, ve farklı cinsellik alanlarının varlıklarının kabul edilmesini cesaretlendirir. Basmakalıplaşmış bir biseksüel görünüş veya davranış biçimi olmadığı için, biseksüellerin genellikle ya heteroseksüel ya da homoseksüel oldukları varsayılmıştır. Bilinçliliği yükseltmek için, biseksüeller kendi gözle görünür topluluklarını oluşturmaya başlamışlardır.

Biseksüel İlişkiler

Biseksüeller, diğer insanlar gibi geniş bir çeşitliliğe sahip ilişki tarzlarına sahiptirler. Genel söylencenin aksine, biseksüel bir kimsenin aynı anda hem bir erkekle hem de bir kadınla cinsel olarak ilgili olması gerekmez. Aslında, biseksüel olarak tanımlanan bazı insanlar bu ya da öteki toplumsal cinsiyetle (veya her ikisiyle de) asla cinsel ilişkiye girmemişlerdir. Heteroseksüeller ve gay erkekler ile lezbiyenler için geçerli olduğu üzere, [cinsel] çekim her arzu edildiğinde davranılmasını gerektirmez. Heteroseksüeller ve gay kişiler gibi, pekçok biseksüel de cinsel olarak yanlızca bir eşle aktif olmayı seçebilir; uzun-dönemli, tekeşli ilişkileri olabilir. Diğer biseksüeller, aynı-cinsiyetten eşlere, üç-taraflı ilişkilere, veya aynı veya farklı toplumsal cinsiyetlerden olan birkaç eşli (tek başına veya eş zamanlı olarak) ilişkilere izin veren serbest evlilikler yapabilirler. Cinsel yönelimleri ne olursa olsun, katılan kişilerin cinsel ve duygusal ilişkilerin tipini seçme özgürlüğüne sahip olmaları önemlidir.

Biseksüeller ve AIDS

AIDS biseksüel topluluk üzerinde önemli etkiler yapmıştır. Biseksüel erkekler, AIDS’in gaylerden heteroseksüel nüfusa geçmesinden sorumlu ajanlar olarak sıklıkla günah keçisi ilan edilmişlerdir; ve biseksüel kadınlar da AIDS’in lezbiyenlere geçmesinin günah keçileri yapılabilirler. Ancak, AIDS’i barındıran virüsün insanlara bulaşması riski cinsel yönelimden ziyade davranışla ilgilidir. Bedensel sıvıların, özellikle de sperm, kan ve vajinal sıvının bulaşmasını içeren ilişkiler tehlikelidir. Biseksüeller, ve keza homoseksüeller ile heteroseksüeller, prezervatif kullanımı gibi güvenli cinsel pratikler konusunda kendi kendilerini eğitmelidirler. Güvenli seks rehberleri, sağlık merkezlerinden, AIDS eğitim ve eylem gruplarından elde edilebilir. Biseksüeller, araştırma ve eğitim arttırılması, daha iyi bakım ve AIDS’li ile AIDS riski taşıyan kişilere karşı yapılan ayrımcılığın sona erdirilmesi talepleri çevresindeki AIDS’e karşı savaşımları çabasında, gay kişiler ve diğer etkilenen gruplarla biraraya geliyorlar.

Biseksüellik ve Siyaset

Biseksüeller, geleneksel cinsiyet normlarına uymadıkları için gay erkekler ve lezbiyenlerin karşı karşıya kaldığı ayrımcılık tiplerinin çoğunu yaşarlar. Biseksüeller iş bulmada ve ev bulmada ayrımcılıkla karşılaşabilirler, ve gay karşıtı şiddetin kurbanı olabilirler. Pekçok yerde gay ve lezbiyen haklarını yasallaştıracak kanunları geçirme çabaları sürmektedir; biseksüeller de aynı yasalar kapsamına alınmalıdır. Biseksüel ebeveynler, özellikle de geleneksel olmayan yaşam düzenine sahip olanlar, çocuklarının yasal vasiliğini kaybetme riskiyle karşı karşıyalar, ve açık biseksüeller için büyütücü veya evlat edinen ebeveyn olmak gerçekte mümkün değildir. Toplumumuz çocuklarımızın sevgi ve destek dolu bir ev ortamına gereksinim duyduğunu anlamalıdır, ve bunu sağlama yetisi cinsel yönelimce belirlenmemektedir. Biseksüeller çeşitli siyasi hareketler içinde giderek gözle görünür bir varlığa sahip olmaktadır. [Çocuk] büyütme, eviçi ortaklık ve AIDS gibi; ve keza gay ve lezbiyen topluluklar içinde biseksüellere karşı yapılan ayrımcılıkla mücadele etme gibi, ortak meselelerde biseksüeller gay ve lezbiyenlerle birlikte çalışmaktadırlar. Eğitimi ilerletmek ve biseksüellere karşı söylencelere ve taraflı tanımlamalara karşı koymak için çabalar sürdürülmektedir. Destekleme, toplumsallaştırma ve aktivizm amaçları güden birçok biseksüel grup vardır ve sayıları giderek artmaktadır. Biseksüeller, tüm insanlara eşit haklar sağlanması [mücadelesinin] önemli bir parçası olma, ve cinsel çeşitliliğin kabullenilmesinin geliştirilmesi gücüne sahiptirler.

İlgili Yayınlar
Uluslararası Biseksüel Kaynak Rehberi, Roby Ochs, Biseksüel Kaynak Merkezi, PO Box 1026, Boston, MA 02117-1026, ABD. Tel: 617-424-9595.
Hareket Eden Her Şey, Bay Bölgesi Biseksüel Ağı tarafından üç ayda bir yayınlanan dergi, 2404 California Street #24, San Francisco California 94115, ABD. Tel: 415-564-BABN.
Bi Women dergisi, Boston Biseksüel Kadınlar Ağı tarafından 15 günde bir yayınlanır, PO Box 1026, Boston, MA 02117-1026, ABD. Tel: 617-424-9595.
North Bi Northwest dergisi, Seattle Biseksüel Kadınlar Ağı tarafından 3 ayda bir yayınlanır, P.O. Box 30645, Greenwood Station, Seattle Washington 98103-0645, ABD. 206-517-7767, e-mail SBWN @ hotmail.com .
Biseksüel Yaşamlar, Off Pink Yayıncılık, Londra, İngiltere. 1988.
Biseksüellik: Okuma and Kaynak Kitabı, ed. Thomas Geller. Times Change Press, Ojai California, ABD. 1990.
Bi Bir Başka İsim: Biseksüel İnsanlar Konuşuyor, ed. Lani Ka’ahumanu ve Lorraine Hutchins. Alyson Yayınları, Boston Massachusetts, ABD. 1990.
Eve Daha Yakın: Biseksüellik & Feminizm, ed. Beth Weise. Seal Press, 1992.
Yol Gösteren İki Yaşam: Kadın ve Erkeklerde Biseksüellik , ed. Fritz Klein ve Timothy J. Wolf. Harrington Park Press, New York, ABD. 1985.

Bu broşür (13 Aralık 2000’de yenilenen basılmış halinden) BiCEP (Siyasete Dahil Olan Biseksüel Komite) tarafından hazırlanmıştır ve Bisexual Resource Center tarafından yayınlanmıştır.

Bisexual Resource Center
Adres: P.O. Box 1026
Boston, MA 02117-1026, USA.
Telefon: 617-424-9595
Email: <brc @ biresource.org>

Çeviri: Anarşist Bakış
Kaynak: “Bisexuality” (2000).

lgbti.org'a Google News'te Abone Ol! İlk senin haberin olsun! lgbti.org'a Google News'te Abone Ol! İlk senin haberin olsun!

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu